bliznaci

 

БЛИЗНАЦИ – 20.V.2020 от 16:49 часа

на 5.VІ полусенчесто Лунно затъмнение

максимум в 22:12 часа

в Стрелец – 15о3403’’

 

Спокойна, без съществени промени в живота ви година. Ще бъдете възнаградени за положените усилия през последните три тежки за вас години. Може да се затворите в себе си, да се обърнете изцяло към семейството. Спортистите и работещите в здравеопазването ще жънат успехи. За политиците годината ще е свързана с разочарования.