deva

 

ДЕВА – 22.VІІІ.2018 от 18:45 часа

 

Непредвидени ремонтни дейности свързани с имот или превозно средство – месец юли, август. Грижи за възрастни близки в края на месец април. Разрешаване на проблеми свързани с бивши партньори, любовни отношения от миналото ще се възродят и този път ще са успешни. Децата ви ще имат необходимост от материална подкрепа. В професионален план ще реализирате мечтите си и ще станете известен. Обърнете внимание на дихателната система и алергични реакции на организма.