kozirog

 

КОЗИРОГ – 21.ХІІ.2020 от 12:02часа

 

Година, през която приятелите ви ще са близко до вас и може изцяло да разчитате на тяхната морална и физическа подкрепа. Успешно е да се включите в или реализирате общественозначими проекти. Късмет и отлично представяне пред изпитни комисии, професионално надграждане и израстване, увеличаване на приходите, материална стабилност. Хора от миналото ви ще се обадят отново. Обърнете внимание на евентуални хормонални проблеми, очи и жлъчка. Планове свързани с пътуване ще претърпят промяна или забавяне.