lyv

 

ЛЪВ – 22.VІІ.2020 от 11:37 часа

 

На прага сте на големи благоприятни промени, имайте търпение до месец март. Дейности свързани със семеен, частен бизнес ще ви донесат приходи и морално удовлетворение. Разрешаване на проблеми свързани с ваши или родители на партньора ви. Тази година внезапно ще вземете решение за екскурзия в чужбина. Вземете най-накрая решение относно интимния ви партньор, не оставяйте отношенията в безвъздушното пространство или просто да се движите по течението, самонаранявате се.