След сборуване на цифрите образуващи 2018 година се получава числото единадесет. Развитието ни през тази година е свързано със символичното значение на Единадесет.

 

Б Ъ Л Г А Р И Я

2  9  3 4  1  8  9  3

 

Името (сборът от цифрите отговарящи на буквите) показва как се самоопределяме

България е числото 30 – самоопределяме се като, а и сме новатори, инициативни, ученолюбиви, творци. Нулата е цифра, която дава право на избор и носи късмет, но и повтаряне на стари грешки.

 

Индивидуалността (сборът от цифрите отговарящи на съгласните букви в името) показва как другите ни възприемат е числото 17

17 – единицата показва, че разчитаме само на себе си, седмицата, че умеем да плануваме, притежаваме логическо мислене, а редуцирано 17 до осмица, че сме нация на промените, на движението, но и на ритъма, който внася хармония.

 

Душата  (сборът от цифрите отговарящи на гласните букви в иметоразкрива желанията, стремежа и потребностите ни е числото 19

19 – едно от петте числа на кармичния дълг, изразяващ се в познанието и възможността да помогнем на другия. Единицата е началото и личността, деветката е целта и завършека. Деветнадесет е  числото на «всичко или нищо». Индивидуалисти, за нас е важно винаги да сме първи и упорито гоним някаква цел. Ние се хвърляме напред и се връщаме, преосмисляме – като бумеранг по спиралата на духовното израстване на душата, изразено чрез живота и думите на Васил Левски „Ако спечеля, печеля  за цял народ – ако загубя, губя само мене си.

 

Социална адаптация (отговаря буквата Я) е числото 3 – по-скоро се стремим да променим по нов начин социалните си контакти, приемайки различните от нас, но без да ги допускаме в личното си пространство.

 

2018

Година 2018 се редуцира до 11 (управляващо число, наречено така, защото се състои от 10 – правото на избор и 1 – личността) – самостоятелно учение, просветление чрез духовно израстване. В световен мащаб, както и в България  отделни личности ще променят корено вижданията, разбиранията, границите за човечеството и света.

Сборът от годината 2018 (11) и името България (3) показва максимума, който ще постигнем е числото 14 – едно от петте числа на кармичния дълг, изразяващ се в илюзорни представи и подвластни на зависимости. Задачата ни през 2018 година е да не се поддаваме, изкушаваме. Доверете се единствено и само на разума си, интуицията оставете на втори план. Много хора ще искат и ще се стремят по всякакъв начин да сменят работата си, но ви припомням поговорката „Не гонете дивото, защото ще изпуснете питомното”. Ще успеят само тези, които са били последователни в идеите, плановете и действията си и до момента.

 

Индивидуалността – Сборът от годината 2018 и индивидуалността 17 е числото 10 (2+0+1+8+1+7=28  -> 2+8=10). През 2018 година другите ще ни виждат способни да взимаме важни решения и отстояване на целите, които сме си поставили. Ще се съобразяват с мнението ни и ще ни подкрепят.

 

Душата – Сборът от годината 2018 и душата 19 е числото 30 (2+0+1+8+1+9=30). През 2018 година ще се стремим и направим всичко възможно за да увеличим приходите си, което ще доведе до проблеми с интимния ни партньор. През годината ще ни се наложи да се грижим и за наследствени имоти или разрешаване на спорни такива.

 

Социална адаптация – Сборът от годината 2018 и социалната адаптация 3 е числото 14 (2+0+1+8+3=14). През 2018 година ще ни се наложи да се съобразяваме с различните от нас по пол, възраст, религия, материално и йерархично положение, което заемат. Това е и мотото на годината за нас, но и прерятствие, което ще трябва да преодолеем, а не да прескочим.