След сборуване на цифрите, образуващи 2020 година се получава числото четири. Развитието през годината е свързано със символичното значение на числото четириоказващо влияние върху всяка една държава.

Четворката е земята, твърдта, домът, семейството, стабилността, но само при спазване на правила, закони.

 

Б Ъ Л Г А Р И Я

2  9  3 4  1  8  9  3

 

Името (сборът от цифрите отговарящи на буквите) 

Показва как се самоопределяме.

България е числото 39 (2+9+3+4+1+8+9+3=39)

Ученолюбиви, смели, толерантни, можещи, непредсказуеми.

 

Индивидуалността (сборът от цифрите отговарящи на съгласните букви в името)

Показва как другите ни възприемат е числото 17 (2+3+4+8=17)

Нация с високо самочувствие и ясна представа за себе си, отстояваща идеите си, бавно взимаща решения, но и надценяваща се.

Първата буквата на името показва началото, с какво и как започваме.

Буквата Б (буки) (2) – Със състрадание, милосърдие, съпричастност, търпимост, прекалена компромисност, но и мнителност, прикритост.

Качества, които притежаваме:

Буквата Л (люди) (3) – Жертвоготовност, ученолюбивост, будност, красноречивост. Но и самонадценяване, недооценяване, непредвидливост, интригантство.

Буквата Г (глаголи) (4) – Методичност, практичност, издръжливост, трудолюбивост, решителност. Но и педантичност, мудност, подозрителност.

Буквата Р (ръци) (8) – Сръчност, амбициозност, моногамност. Но и пристрастеност, обезвереност, нетактичност.

 

Душата  (сборът от цифрите отговарящи на гласните букви в името)

Разкрива желанията, стремежа и потребностите ни е числото 19 (9+1+9=19)

19 – не се редуцира до едноцифрено, защото е едно от петте числа на кармичния дълг, изразяващ се в познанието и възможността да помогнем на другия. Деветнадесет е  числото на «всичко или нищо».

Индивидуалисти, за нас е важно винаги да сме първи и упорито гоним някаква цел. Ние се хвърляме напред и се връщаме, преосмисляме – като бумеранг по спиралата на духовното израстване на душата, изразено чрез живота и думите на Васил Левски „Ако спечеля, печеля  за цял народ – ако загубя, губя само мене си”.

Качества, които притежаваме:

Буквата Ъ (9) – Интелигентност, аналитичност, съзидателност, съвършенство. Но и бягство от действителността.

Буквата А  (аз) (1) – Идея, желание в най-чист вид. Енергичност, жизненост, воля за доказване и успех. Егоизъм, стремеж за победа на всяка цена, но и високомерие.

Буквата И (иже) (9) – Мъдрост, всеотдайност, интуитивност, мистицизъм, магнетизъм, приемственост. Но и придирчивост, илюзорност, безскрупулност.

 

Социална адаптация (отговаря буквата Я) е числото 3

Показва отношението ни към другите

3 – по-скоро се стремим да променим по нов начин социалните си контакти, приемайки различните от нас, но без да ги допускаме в личното си пространство.

Последната буквата на името показва завършека, какво оставяме на света.

Буквата Я (ятъ) – Притежаваме логическо мислене, праволинейност, уравновесеност, които ни водят до създаване на приятелства, но и запазване на независимостта ни.

За съжаление и злопаметност, инертност, предателство.

 

Прогноза за 2020 година

2020 е числото 4 (2+0+2+0=4)

Числото на 2020 година – 4 в името България съответства на позиция качества, с които другите ни възприемат и през тази година тези качества ще са лицето ни пред света. (буквата Г – 4) Методичност, практичност, издръжливост, трудолюбивост, решителност. Но и педантичност, мудност, подозрителност.

Максимума, който ще постигнем  (сборът от годината 2020 и цифрите съответстващи на буквите в името България 2+0+2+0+2+9+3+4+1+8+9+3=43).

 

43 – ГОДИНА  НА  ВЛАГАНЕ НА СРЕДСТВА В ИМОТИ.

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

И СТРОИТЕЛИТЕ .

РАЗРЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ СВЪРЗАНИ С КОРУПЦИЯТА,

РЕФОРМИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ.

СМЯНА НА ТРИМА МИНИСТРИ

ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,

ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.

 

Другите ще ни възприемат (сборът от годината 2020 и цифрите съответстващи на буквите в индивидуалността 2+0+2+0+2+3+4+8=21).

 21 – ЗАВИСИМИ И ПРИТИСНАТИ ОТ ПОГРЕШНО ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ. НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНИ И ПРИБЪРЗАНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА  ПРОКУРАТУРАТА.

 

Потребностите, желанията и стремежите ни (сборът от годината 2020 и цифрите съответстващи на буквите в душата 2+0+2+0+9+1+9=23).

23 – ОТ ПОДКРЕПА, РАЗБИРАНЕ, РАБОТА В ЕКИП. ГРИЖИ ЗА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ.

 

Отношението ни към другите (сборът от годината 2020 и цифрите съответстващи на буквите в социалната адаптация  2+0+2+0+3=7).

7 – ВЛАГАНЕ НА СРЕДСТВА В ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНО СЛАБИ И ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.