ГОДИНА НА ЗЕМНОТО КУЧЕ с мъжка енергия ЯН     

 15.ІІ.2018  – 4.ІІ.2019

 zemno-kuche

КУЧЕТО Е ПРЕДАНО, СПРАВЕДЛИВО, С ОСТЪР УМ, НЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ МАТЕРИАЛНИ ПРИДОБИВКИ,

НО ПОНЯКОГА ТРУДНО СЕ ИЗРАЗЯВА И ПОРАДИ ТОВА Е НЕРАЗБРАНО ОТ ДРУГИТЕ,

НА МОМЕНТИ Е НЕРВНО, ДРЕБНАВО И СКЕПТИЧНО НАСТРОЕНО.

 

ГОДИНА  НА  ОТДАДЕНОСТ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО, ПРИЯТЕЛИТЕ И РОДИНАТА.

 УСПЕШНА ГОДИНА ЗА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА МВР, ОХРАНИТЕЛНИ И ОРЪЖЕЙНИ ФИРМИ.

 РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА.