РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА,

РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2020 година

Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България.

Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител,

служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от

платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Справка член 154, чл. 173, ал.4, 5 и 6 от Кодекса на труда

 

 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

ПРАЗНИК

 

АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА

ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

6 януари –  Рождество Христово 

5 април Цветница

12 април – Възкресение Христово

19 юли Преображение Господне

16 август – Успение Богородично

13 септември - Кръстовден

 

 

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА

 

12 април – Вторият ден от Възкресение Христово

29 юни – Денят на Светите апостоли Петър и Павел

1 ноември – Денят на Вси Светии

8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица

 

РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩНОСТ

НА ЕВРЕИТЕ

9 и 16 април – Песах

19 и 20 септември – Рош Ашана

27 септември – Йом Кипур

3 и 11 октомври – Сукот 

 

МЮСЮЛМАНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

23,24 и 25 май – Рамазан байрам

30 и 31 юли – Курбан байрам

28 октомври – Рождението на Мохамед 

 

ОБЩЕСТВО „БЯЛО БРАТСТВО”

22 март – Ден на пролетното равноденствие

12 юли – Рождението на Учителя Петър Дънов 

19, 20, 21 август – Съборните дни 

27 декември  – Денят на кончината на Учителя 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА

ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

Имат на разположение шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА

7 април – Възпоминанието за смъртта на Исус Христос

Конгресни дни:

26 и 27 юни, 10, 17 и 18 юли

ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ

31 октомври – Денят на реформацията

 ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ

9 март – Гаура Пурнима 

2 април – Рама Навами 

6 май – Нарасимха Чатурдаши

12 август – Кришна Джанмащами

19 септември – Ратха Ятра

ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА

ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА – БЪЛГАРИЯ

5 юни – Весак – ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни

БУДИСТКА ОБЩНОСТ

24 януари – Нова година

7 май – Денят на Буда

5 юли  – Денят Дхарма

8 декември – Денят Бодхи

 

ПРАЗНИЦИ НА БАХАЙСКАТА ОБЩНОСТ

 

20 март – Нау Руз

20 април – Резван

23 май  – Декларацията на Баб

29 май  – Възнесението на Бахаулла

10 юли  – Мъченическата смърт на Баб

19 ноември – Рождението на Бахаулла