РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА,

РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2019 година

Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България.

Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител,

служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от

платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Справка член 154, чл. 173, ал.4, 5 и 6 от Кодекса на труда

 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

ПРАЗНИК

АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА

ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

6 януари –  Рождество Христово 

14 април Цветница

21 април – Възкресение Христово

28 юли Преображение Господне

18 август – Успение Богородично

15 септември - Кръстовден

 КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА

22 април – Вторият ден от Възкресение

29 юни – Денят на Светите апостоли Петър и Павел

1 ноември – Денят на Вси Светии

8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица

РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩНОСТ

НА ЕВРЕИТЕ

28 април – Песах

30 и 31септември – Рош Ашана

9 октомври – Йом Кипур

21 и 22 октомври – Сукот 

МЮСЮЛМАНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

4, 5 и 6 юни – Рамазан байрам

12 и 13 август – Курбан байрам

8 ноември – Рождението на Мохамед 

ОБЩЕСТВО „БЯЛО БРАТСТВО”

22 март – Ден на пролетното равноденствие

12 юли – Рождението на Учителя Петър Дънов 

19, 20, 21 август – Съборните дни 

27 декември  – Денят на кончината на Учителя 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА

ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

Имат на разположение шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА

19 април – Възпоминанието за смъртта на Исус Христос

Конгресни дни:

12 и 13 юли, 23 август, 6 и 7 септември

ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ

31 октомври – Денят на реформацията

ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ

21 март – Гаура Пурнима 

13 април – Рама Навами 

17 май – Нарасимха Чатурдаши

23 август – Кришна Джанмащами

14 септември – Ратха Ятра

ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА

ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА – БЪЛГАРИЯ

18 май – Весак – ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни

 БУДИСТКА ОБЩНОСТ

19 май – Денят на Буда

5 февруари – Нова година

17 юли  – Денят Дхарма

8 декември – Денят Бодхи

ПРАЗНИЦИ НА БАХАЙСКАТА ОБЩНОСТ

21 март – Нау Руз

21 април – Резван

24 май  – Декларацията на Баб

29 май  – Възнесението на Бахаулла

29 октомври  – Рождението на Баб

30 октомври – Рождението на Бахаулла