strelec

 

СТРЕЛЕЦ – 21.ХІ.2020 от 22:40часа

на 30.ХІ полусенчесто Лунно затъмнение

максимум в 11:29 часа

в Близнаци – 08о3801’’

 

на 14.ХІІ  пълно Слънчево затъмнение

максимум в  18:16 часа 

 в Стрелец – 23о08’15’’

 

Годината е свързана изцяло с професионалната ви реализация. Ще преодолеете трудности, които ще възникнат на работното ви място през месец април/май. Възможно е тогава да промените местоработата или дейността си. Ще полагате грижи за родители през октомври. Краят на декември промени свързани с местоживеене, вероятност за покупка на дом или получаване на наследствен имот. Обърнете внимание на опорнодвигателния апарат, опасност от травми. Бъдете по-често с партньора си, успешно за екскурзия месец юли.