Име:
РЕНЕ ДЕКАРТ (René Descartes)

31.ІІІ.1596 – 11.ІІ.1650 

Франция – Швеция

Реализация

Френски философ, математик и физик.

Създател на декартовата координатна система, която повлиява върху развитието на съвременната аналитична геометрия и математитическия анализ.

Поставя началото на рационализма, водещо философско течение в Европа през ХVІІ – ХVІІІ век.

Разума, ума и интелекта Декарт тълкува като проявление на Божия разум, като генетично заложен познавателен модел, от който произхождат „допълнителните” разбирания и понятия.

Негови са думите:

Никога да не приемам за вярно нищо, за което не знам с очевидност, че то е такова, т.е. да избягвам старателно прибързаността и предубедеността и да включвам в съжденията си само онова, което би се представило на ума ми така ясно и отчетливо, че да нямам никакъв повод да го поставям под съмнение.”.