Съществуват различни системи за делене на кръга на 12 дома, разпределени в две големи групи: равнодомни и неравнодомни домове.

 

Равнодомни домове
* Системата на Клавдий Птолемей изложена в „Тетрабиблос” е равнодомна. За опорна точка се взима градуса, в който попада куспида на първи дом. Всеки от следващите домове започва в същия градус през 30°. Например ако куспида на асцендента е попаднал в 19° на Лъва, то куспида на втори дом ще се намира в 19° на Дева, куспида на трети дом – в 19° на Везни и т.н. Характерното в системата му е, че ъгловите точки ASC и DSC съвпадат с куспидите на първи и седми дом, а ъгловите точки MC и IC в повечето случаи – не.
* През 1952 г. се въвежда система спрямо MC. При нея MC и IC съвпадат с куспидите на десети и четвърти дом, а ъгловите точки ASC и DSC в повечето случаи – не.

 

Неравнодомни домове
При неравнодомните домове е важно да се знае точния час на раждане, тъй като 4 минути са равни на 1°.
* От тази група през ХVІІ век се е наложила системата Плацидус (Placidus). При нея ъгловите точки ASC, DSC, MC и IC съвпадат съответно с куспидите на първи, седми, десети и четвърти дом. Другите (промеждутъчни) домове се явяват отражение на 24 часовото въртене на Земята по еклиптика.
* През втората половина на ХХ век е създадена нова система, авторите, на която претендират да е най-точна в предсказателната астрология. Тя е известна под името системата на Кох (Walter Koch, 1895–1970 г.) На практика Кох я пропагандира, а Фридрих Цанцингер (Fridrich Zanzinger, 1913–1967 г.) и Хайнц Шпехт (Heinz Specht, 1925–1945 г.) заедно я разработват, но единодушно избират системата да носи името на Кох.
Разликата със системата на Плацидус е в промеждутъчните домове, където куспида им се явява градуса от еклиптика, на който в момента на съставянето на хороскопа се намира ъгловата точка на даден дом.

 

СИМВОЛИКА И ЗНАЧЕНИЕ НА АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ

astrologichni-domove

Астрологични домове
сигнификатори
Домът на:Особености
Първи
A
0°-30°
U
„Аз”-а, как проявяваме себе си, характера, външността. Умението ни да маниппулираме другите, представяйки им се така както те ни възприемат, за да постигнем целите си. Тези качества ще се проявяват силно при първи контакт и е възможно да се различават от качествата, които притежава като индивидуалност по Слънцето дадената личност.
Втори
B
30°-60°
T
Притежанията на вещите и богатството.
По него съдим колко и как ще спечелим нашето богатство в живота.
Струпването на планети в този дом указва, че материалната сфера ще е от голямо значение в живота, усет към печеленето на пари.
Трети
C
60°-90°
S
Комуникацията и учението. Традиционно се свързва с братята, сестрите и роднините, но не буквално, а като отношение към тях. Свързан е с предаването на информация и деловите контакти. Множество планети в ІІІ-ти дом указва за интерес към обучението и образованието.
Четвърти
D
90°-120°
R
Корените на живота. Връзките, които имаме с родителите, нацията, традицията, на края на нещата. Относно живота това означава как ще го завършим, в какви условия. Много планети в ІV-ти дом указват, че човек е фокусиран върху домашните отношения и вътрешния си живот.
Пети
E
120°-150°
Q
Творенията, на любовта, умението да получаваме удоволствие от живота и реализацията чрез творчество.Повече планети в този дом предполагат артистични наклонности или страст към риска и хазарта.
Шести
F
150°-180°
S
Здравето, домът, свързан с поддържането на живота, на съществуването и с необходимата за това работа, дрехи и храна. Методи на грижата за здравето, домашните животни. В по-широк смисъл е домът на доброволното служене на другите.
Седми
G
180°-210°
T
Другия. Показва дълготрайните партньорства и връзки, които създаваме през живота си, качествата, на които се градят взаимоотношенията. Той е противоположният дом на І-ви, на „Аз”-а, затова освен любимите партньори, указва и явните врагове, сблъсъците със закона. Легализация на съвместна дейност.
Осми
H
210°-240°
ZU
Смъртта, секса и наследствата, свързан е със страданията и екстремалните ситуации, които на ниво съдба съпътстват осовобождаването на енергията. Разликата с ІІ-ри дом е, че имаме работа с чужда енергия и финанси. Указва невидимите връзки с другите хора и с другите астрални светове.
Девети
I
240°-270°
V
Жизненото кредо. За разлика от ІІІ-ти дом (дома на информацията) ІХ-ти дом е обработената и подредена в жизнена философия информация. Ввъзможностите, които ни предлага обществото, за да реазлизираме идеалите си. Свързан е с учебните и социалните заведения, с философските и научните общества, със задграничните връзки и пътешествия.
Десети
J
270°-300°
W
Идеала, целта, към която се стремим съзнателно или не през живота си. Обществената реализация, индивидуалното развитие. Символизира и единия от родителите – няма единно мнение кого от двамата.
Единадесети
K
300°-330°
X
Приятелите, на надеждите на човек, на неговите социални отношения, на неговите доброжелатели и единомишленици.Тук са сдруженията, фондациите, големи групи от хора обединили се от обща идея, цел.
Дванадесети
L
330°-360°
YV
Кармата. Нарича се още затвор, болница или дом на принудителното подчинение. Животът иска жертви и принудителна почивка и оставя човек сам със себе си. Символично най-дълбоките подсъзнателни процеси се активизират и се проявяват като във външни събития.

Господар, управител, сигнификатор

НаименованиеОпределение
Господар на домаЕ планетата Господар на знака, в който попада ръбът на дома. Ако има включен знак, домът има и 2-ри Господар – планетата, Господар на включения знак.
Управител на домаЕ планетата, която се намира в границите на дома.
Сигнификатор на домаЕ планетата Господар на знака, съответсващ на дома.

Разпределението на планетите по:

домови стихииПредставлява изява на темперамента в това въплъщение.
домови качестваПоказва начините на изявяване в това въплъщение.