vodolej

 

ВОДОЛЕЙ – 19.­І.2021 от 22:40 часа

 

Годината е свързана изцяло с професионалната ви реализация. Ще преодолеете трудности, които ще възникнат на работното ви място през месец април/май. Възможно е тогава да промените местоработата или дейността си. Ще полагате грижи за родители през октомври. Краят на декември промени свързани с местоживеене, вероятност за покупка на дом или получаване на наследствен имот. Обърнете внимание на долни крайници апарат, опасност от травми. Бъдете по-често с партньора си, успешно за екскурзия месец юли.