F1040008rz

Празнуване годишнина от създаването на Интелектуално звено „Корени” в с. Брестник. Д-р Иван Джелепов, Д. Чиликов,К. Каменов, г-жа Джелепова, Т. Дичев и поканения от звеното фотограф на Археологическия музей в Пловдив Чавдар Найденов, който помагаше на ИЗ „Корени” с професионално направени снимки, на обекти, които искахме да бъдат архивирани.