ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗВЕНО „ИЗВОРИ”

 

Константин Каменов

роден на 6.VІ.1965 г., гр. Пловдив

филолог, историк

 

 доц. д-р инж. Румен Костадинов Попов

роден на 17.ІV.1964 г., гр. Пловдив

 

Атанас Димитров Камешев

роден на 28.ІІІ.1965 г., гр. Пловдив

художник

 

 Нели Георгиева Мицева

родена на 4.VІІІ.1961 г., гр. Пловдив

психолог, нумеролог