25.XI.1942 – 24.V.2010, Пловдив

разчита Ситовския надпис

 

Занимавал се с изследване на технологически и култови знаци в българските земи. Застъпва тезата, че европейската цивилизация стартира

с един религиозно-философски и технологически поврат в представите на заселниците по българските земи.

 

Висше образование – ВИАС (гражданско строителство) и ВМИ, гр. София (авторско право).

Член на „Дружеството на Пловдивските писатели”.

Участия:

 • Над 300 публикации по въпроса, разглеждащ произхода и начина на живот на траките в пловдивския, софийския и варненския периодичен печат.
 • Участва с доклади в ежегодните варненски конференции под надслов „България в световната история и цивилизации”.
 • През 1997 г. започва да подготвя по-голямата научна структура – Академия „САМАРА”, която, поради кончината му остава недовършена като проект.
 • Организира експедицията на Интелектуално звено „Корени” и приятели за подробното изследване на Ситовския жречески скален комплекс на (прото-) траките. Тогава е направено единственото откопиране на видимата част от Ситовския надпис. С копия от материалите на експедицията, керамичен модел на Античния Филипопол, както и модели на важни неолитни артефакти от България, заедно с Мария Радева и Николай Шаранков правят изложбата „Хилядолетия в шепа”.
 • Публикува още няколко научни труда, които издава сам, печатайки ги на ксерокс.
 • След смъртта му, приятелите му от Интелектуално звено „Корени” и клуб „Квант” издават поетичната му книга „Роден от тайна”.
 • През 2006г фантастичната му новела „До Ситово и нататък” печели втора награда на традиционния общодържавен конкурс за фантастика, организиран от списание „Наука и техника”.

 

Издадени книги:

 1. Тракийски тайни и загадки – 1992, ISBN 954-434-014-9
 2. Балкански мистерии – 1994, ISBN 954-8636-02-6
 3. Навлизане в тайните – 1994, ISBN 954-637-001-7
 4. Елси (приказка) – 1995, ISBN 954-673-002-5
 5. Насаме с боговете (Прабългарски завет) – 1995, ISBN 954-673-003-3
 6. Епизоди с Брен (новели) – 1996, ISBN 954-8832-05-4
 7. Герои на вечността – 1998, ISBN 954-8832-07-0 – номинирана за наградата „Пловдив”, а освен това е препоръчвана в училищата като важно четиво по време на летните ваканции.
 8. Силуети и шепоти – 2005 г.
 9. Загадката на траките – 2008 г., в съавторство с Христо Протохристов, издание на „Литера прима”
 10. Има участие в поетичния „Седмостен” – 2007 г. издание на УИ „Паисий Хилендарски”
 11. Има участие и в поетичния „Седмостен II” – 2008 г. издание на УИ „Паисий Хилендарски”
 12. Роден от тайна (поезия) – 2011г., издадена посмъртно