ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗВЕНО „КОРЕНИ”

От създаването ни през 1992 г. решихме, че ще останем винаги седем.
Седмият е Триединният, чието име не се споменава.
Приетите не могат да бъдат изключвани, а след смъртта им на тяхно място не се приемат нови членове.

 

Константин Каменов Каменов

роден на 6.VІ.1965 г., гр. Пловдив

филолог, историк

 

инж. Димитър Николов Чиликов

25.XI.1942 г. – 24.V.2010 г., гр. Пловдив

разчита Ситовския надпис

 

Петко Събев Петков

роден на 31.ХІІ.1958 г., гр. Стамболийски

художник – сюрреалист

 

Гено Неделчев Лазаров

роден на 9.V.1957 г., с. Чоба

художник – живописец

 

Д-р Иван  Георгиев Джелепов

6.ХІІ.1924 г., Харманли 26.ХІ.2008 г., гр. Пловдив 

 първият председател на хирургическото дружество в Харманли.

 

Тодор Славчев  Дичев

 1.ІV.1923 г., с. Манастир, Смолянско – 2.ХІІ.2010 г., гр. Пловдив.

занимавал се с изследвания в областта на етнографията

 

Корени

От ляво на дясно: Александър Мошев (р. 2.ХІ.1972 г., гр. София, историк) продължител на възгледите на сдружение „Българска орда” от началото на ХХ век, при тях основната теза е хунския произход на българите – представители са и Димитър Съсълов (1893-30ХІІ.1973 г., София), написал: „Велика Сърбия или България” – в началото на 30-те години на ХХ век, „Пътят на България” – 1936 г., „Българите отпреди две хилядолетия” – 1957 г. и Тачо Танев. Петко Атанасов (журналист, продуцент и издател) Мария Радева, Димитър Чиликов, Константин Каменов, Тодор Панайотов (р. 17.VІІ.1973 г., гр. Пловдив, художник и историк).