Търсещият човешки дух, винаги се е стремял

да намери научно обяснение за тайните на Вселената

 

Народ, дарил на света Орфей, уникалния календар на протобългарите – 5505 г. пр.н.е.,

признат официално през 1976 г. от ЮНЕСКО за най-точен в света,

учителя Петър Дънов, феномените преподобна Стойна, Ванга, дядо Влайчо, Слава Севрюкова, Вера Кочовска,

Момера Пенчева, мистичните гласове-послания от планетата Земя към Космоса,

на Валя Балканска, Янка Рупкина и Дияна Дафова

няма висше учебно заведение, в което да се обучават професионално бакалаври и магистри

по астрология, нумерология, графология, хиромантия, физиогномика.

 

Добре дошли във виртуалния университет

  ГЕМАТРИЯ

Гематрия (на иврит גִימַטְרִיָּה гиматрия, възможно е да произлиза от гръцки език γεωμετρίαгеометрия, в смисъл „числова манипулация“)

Всяка буквата има числова стойност, а думата представлява сбор от числовите стойности на буквите, от които се състои.

Числото на сбора е ключа към разгадаване смисъла на думата.

Този подход се използва и при цели фрази. Ако две напълно различни по смисъл думи или фрази, имат една и съща числова стойност като сбор,

то между тях има скрита връзка.

Гематрията се използва за да бъде открит скрития смисъл на библията и кабалистичните текстове на иврит и арамейски език.

 

ОБУЧЕНИЕ по НУМЕРОЛОГИЯ, АСТРОЛОГИЯ, ТАРО

 

записвания  Понеделник – Петък   от 10.30 до 14.30 часа

на телефон  0897 812 939  Нели Мицева

курсовете се провеждат в гр. Пловдив, ул. „Николай Коперник“ №6

Един учебен курс се състои от четири човека.

Продължителността на едно ниво е 35 учебни часа (7 дни по 5 учебни часа, по 45 минути).

Теория – 25 учебни часа, практика – 10 учебни часа.

 Цената на едно ниво е 200.00 лева (включени са учебните материали).

 

Сутрин

Следобед

10.30 – 12.30

2 ½ учебни часа

13.30 – 15.30

2 ½ учебни часа

12.30 – 12.45

почивка

15.30 – 15.45

почивка

12.45 – 14.30

2 ½ учебни часа

15.45 – 17.30

2 ½ учебни часа


От 2007 до 2013 година курсовете се провеждаха на три нива
 

общо завършилите са 56 човека

ниво

включва

завършили

Първо

Западна класическа нумерология 

Натален астрологичен хороскоп

55

Второ

Арканите Таро 

Тълкуване на натален астрологичен хороскоп

36

Трето

Квадрата на Питагор

Прогностична астрология

7

 

От 2014 година курсовете се провеждат на три нива

по нумерология и астрология

От 2014 до 2021 година

общо завършилите са  87 човека

 

НУМЕРОЛОГИЯ

ниво

включва

завършили

Първо 

Западна класическа нумерология 

38

Второ

Арканите Таро 

54

Трето

Квадрата на Питагор

10

 

АСТРОЛОГИЯ

ниво

включва

завършили

Първо 

Натален астрологичен хороскоп

35

Второ

Тълкуване на натален

астрологичен хороскоп

25

Трето

Прогностична астрология

28

Четвърто

Хамбургска школа, регресия

12

 


ЛЕКЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по НУМЕРОЛОГИЯ, ТАРО
 

обучението се води от Нели Мицева 

Ниво

 

лекция

Първо

 Завършилите успешно нивото придобиват знания и умения за изчисляване и тълкуване на Универсална нумерологична карта

Второ

Завършилите успешно нивото придобиват знания и умения за анализ и тълкуване 

на Карти Таро 

Трето

Завършилите успешно нивото придобиват знания и умения за изчисляване и тълкуване 

на Квадрата на Питагор

Първа

1. Исторически обзор.

2. Писменост и цифри.

3. Вибрационни тела и чакри.

1. Кабала. Дървото на живота.

2. Кабала. Буквите на иврит. 

3. Въведение в картите Таро.

1. Планитарни квадрати. Мандали. 

2. Прераждането според Питагор.

3. Квадрата на Питагор – теория. 

Втора

1. Азбуки, тълкуване на буквите.

2. Изчисляване на хороскоп.

3. Цифри и планети.

1. Предсказателни системи.

2. Мажорни (големи) аркани.

3. Практическа част.

1. Числова мандала. Вертикали. 

2. Числова мандала. Хоризонтали. 

3. Практическа част.

Трета

1. Цифрите от единица до петица.

2. Цифрите от шестица до нула.

3. Практическа част.

1. Минорни аркани – Дворцови.

2.  Практическа част.

1. Числова мандала. Диагонали. 

2. Здраве.

3. Практическа част.

Четвърта

1. Двуцифрени числа.

2. Управляващи, кармични числа.

3. Партньорски взаимоотношения.

1. Минорни аркани – Ключови.

2. Практическа част.

1. Професионална реализация. 

2. Партньорски взаимоотношения. 

3. Практическа част.

Пета

1.Тълкуване – здраве, инциденти.

2.Тълкуване – професия.

3. Контролен тест.

1. Практическа част.

2. Контролен тест.

1. Практическа част.

2. Контролен тест.

 

ЛЕКЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по АСТРОЛОГИЯ

на първо и второ ниво обучението се води от Нели Мицева

на трето и четвърто ниво обучението се води от Иван Иванов 

Ниво

 

лекция

Първо

 Завършилите успешно нивото придобиват знания и умения 

за изчисляване на 

Натален астрологичен хороскоп

Второ

 Завършилите успешно нивото придобиват знания и умения

 за анализ на 

Натален астрологичен хороскоп

Трето

Завършилите успешно нивото придобиват знания и умения за анализ и тълкуване на 

Дирекции, прогресии, транзити, планетни революции  

Първа

1. Въведение в астрономията.

2. Въведение в астрологията.

 

1. Синтез на Слънце и Асцендент.

2. Практическа част.

1. Движения на небесните тела.

2. Същност на метода на дирекциите

3. Видове дирекции.

Втора

1. Планети, символика, влияние.

2. Изготвяне на астрологична карта.

 

1. Планетите в зодиакалните знаци.

2. Практическа част.

1. Астрономически предпоставки за метода на прогресиите.

2. Видове прогресии – тълкуване

Трета

1. Зодиакални знаци.

2. Символика, качества, влияние.

1. Лунните възли в зодиакалните знаци.

2. Лунните възли в астрологичните домове.

1. Метод на транзитите.

2. Влияние и тълкуване на транзитните планети.

Четвърта

1. Астрологични домове.

2. Символика и значение на домовете.

1. Планетни аспекти.    

2. Планетни конфигурации.

1. Прецизно определяне на времето на събитието.

2.  Планетни революции.

Пета

1. Тълкуване на планетите в астрологичните домове.

2. Контролен тест.

1. Анализ и тълкуване на астрологичен хороскоп.

2. Контролен тест.

1. Комбиниран метод на бързи прогресивни и бавни транзитни планети.

2. Понятие за хармоника.

 

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ по НУМЕРОЛОГИЯ, АСТРОЛОГИЯ, ТАРО

 Целта на практическите семинари е всеки завършил курсовете,  да натрупа опит като самостоятелно изчислява и тълкува нумерологични, астрологични карти и предсказва по арканите ТАРО

 

СЕМИНАРИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ

18.30 ч.20.30 ч.   цена  5.00 лв.

 

 ДЕН

лектор

ПОНЕДЕЛНИК

Нели Мицева

 ВТОРНИК

Нели Мицева

СРЯДА

Иван Иванов

 ЧЕТВЪРТЪК

Нели Мицева 

 

семинари 

за завършилите успешно

 първо и  трето ниво

НУМЕРОЛОГИЯ

за завършилите успешно 

второ  ниво

ТАРО

за завършилите успешно 

трето и четвърто ниво

 АСТРОЛОГИЯ

за завършилите успешно 

първо и второ ниво 

 АСТРОЛОГИЯ