lyv

 

ЛЪВ – 22.VІІ.2022 от 23:07 часа

 

Ще бъдете възнаградени за положените усилия през последните три тежки за вас години. Ще се обърнете изцяло към семейството. Вземете под внимание неразположение свързано с полови органи и кръвоносносъдова система. Възможности за печалба от лотария през месеците февруари и юли. Спортистите и работещите в здравеопазването ще жънат успехи. За политиците годината ще е свързана с разочарования.