lyv

 

ЛЪВ – 22.VІІ.2021 от 17:26 часа

 

Година, в която трябва да обърнете внимание на себе си, особено здравето. Проблеми свързани със сърдечносъдова и храносмилателна система. Предстои ви покупка на имот или превозно средство, не надхвърляйте възможностите си, избягвайте да взимате големи кредити. В професионален план израстване, постигане на целите. Партньорските взаимоотношения са спокойни, предстои ви екскурзия. Децата ще ви радват с успехите си.