времеви стандарти 

 

понятие

представлява

Средно гринуичко време (GMT)

(Greenwich Mean Time)

Времеви стандарт, свързващ всички часови зони в света,

постоянен през цялата година и некорегиращ се през сезоните.

Въведено през 1492 г. след откриването на Америка, за улесняване на мореплавателите.

Средно гринуичко време в САЩ

Прието на 18.ХІ.1883 г.

На 1.ХІ.1884 г. е въведено официално като стандарт от

Международната меридианна конференция във Вашингтон.

Международна линия за смяна на дата

Това е въображаема линия, формираща 24-те часови зони на земното кълбо,

приета за удобство, но няма силата на международен закон.

Започва от северния и завършва в южния полюс, намира се на 180източна дължина от Гринуич.

Местно средно слънчево време

LMT

(Local Mean solar Time)

 

 

LMT = GMT + L

Земята се върти от запад на изток, затова Слънцето, пресичайки Гринуичкия меридиан

(т.е. пладне) в местата на изток от меридиана ще е следобед, а на запад от меридиана – преди обяд.

 Представлява сбора от средното гринуичко време и географската дължина.

На изток прибавяме толкова часа,  колкото е часовата зона, а на запад изваждаме.

България е във втория часови пояс източно от Гринуичкия меридиан (източноевропейско време).

Истинско слънчево време

 

Денонощието започва в 00.00 ч.

Времето между две последователни преминавания на центъра на видимия диск на Слънцето

през зенита (12.00 часа), се нарича истинско слънчево денонощие. То варира през цялата година,

поради елиптичната орбита на Земята около Слънцето и наклона на земната ос

спрямо равнината на орбитата. В резултат на това през март и септември дните са по-къси, а през юли и декември – по-дълги.

Затова се въвежда средно слънчево денонощие, чиято продължителност

е средната за годината продължителност на истинските слънчеви денонощия.

Слънчевият часовник показва истинското слънчево местно време,

което не е едно и също в различните географски дължини.

Универсално време

(UT)

(Universal time)

 

Стандартно време на нулевия меридиан, базирано на въртенето на Земята

около оста си.

 

До 1925 г. като стандарт се използва средно гринуичко време, а началният момент на денонощието е бил променен от пладне на полунощ.

 След това GMT се използва като официално време на Обединеното кралство.

Днес термина универсално време се използва за новото средно гринуичко време.

Универсалното време на този етап има три разновидности – UT0, UT1, UT2.

Тъй като Земята се върти неравномерно, се налагат корекции. Специалистите нямат единно мнение, дали GMT е равно на UT0 или UT1 (разликите между двете са от порядъка на хилядни от секундата). По тази причина, GMT не се използва за научни цели.

UT0 – точното слънчево местно време на нулевия меридиан – измерва се чрез астрономически наблюдения.

UT1 представлява UT0, коригирано от периодичния ефект (полярното отместване) тъй като земните полюси очертават малки кръгове, около 10-20 метра в диаметър, за период от 400-500 дни. 

UT2 – отчита отклонението на земния полюс и сезонните промени в скоростта на въртене на Земята. UT2 е по-добре коригирана разновидност на UT0.

Когато използваме UT, подразбираме UT2. 

Координирано универсално време

(UTC)

(Coordinated universal time)

 

 

 

 

 

UTC е съвременният еквивалент на GMT и го заменя като световен времеви стандарт през 1986 г., базиран на атомното време, а не на въртенето на Земята.

 GMT продължава да е стандартно време за зоната на Гринуичкия нулев меридиан.

Изчисляване на стандартно местно време (зимно)

спрямо координиранато универсално време

Американско тихоокеанско стандартно време

UTC-8

Американско централно стандартно време

UTC-6

Американско източно стандартно време

UTC-5

Централноевропейско време

UTC+1

Източноевропейско време

UTC+2

Московско време

UTC+3

Индийско стандартно време

UTC+5:30

Японско / Корейско стандартно време

UTC+9

Австралийско източно стандартно време

UTC+10

 

Приемане на лятното часово време в България спрямо Гринуич


В България на 01.ІV.1979 г. в 00.00 ч., се въвежда лятно часово време, като 
 през 1999 г. е прието, лятното часово време да се отчита от 03.00 ч. на последната неделя на месец Март, до 04.00 ч. на последната неделя на месец Октомври.  

Години

Часови пояс

Разлика

до 30.ХІ.1984 г.

средноевропейски

+ 1 час

от 01.ХІІ.1984 г.

източноевропейски

+ 2 часа

от 02.ІV.1942 г. – 03.00 ч.

средноевропейски

+ 1 час

от 02.ІV.1945 г. – 03.00 ч.

източноевропейски

+ 2 часа

от 01.ІV.1979 г. – 00.00 ч.

източноевропейски

+ 3 часа

 

Година

От час на дата

До час на дата

1979 г.

00.00 – 01.ІV.

00.00 – 01.Х.

1980 г.

00.00 01.ІV.

00.00 01.Х.

1981 г.

00.00 – 05.ІV.

00.00 – 26.ІХ.

1982 г.

00.00 04.ІV.

00.00 26.ІХ.

1983 г.

00.00 – 03.ІV.

00.00 – 25.ІХ.

1984 г.

00.00 01.ІV.

00.00 30.ІХ.

1985 г.

00.00 – 31.ІІІ.

00.00 – 29.ІХ.

1986 г.

00.00 30.ІІІ.

00.00 28.ІХ.

1987 г.

00.00 – 29.ІІІ.

00.00 – 27.ІХ.

1988 г.

00.00 27.ІІІ.

00.00 25.ІХ.

1989 г.

00.00 – 26.ІІІ.

00.00 – 10.Х.

1990 г.

00.00 01.ІV.

00.00 30.ІХ.

1991 г.

00.00 – 31.ІІІ.

00.00 – 29.ІХ.

1992 г.

00.00 29.ІІІ.

00.00 27.ІХ.

1993 г.

00.00 – 04.ІV.

00.00 – 25.ІХ.

1994 г.

00.00 27.ІІІ.

00.00 25.ІХ.

1995 г.

00.00 – 26.ІІІ.

00.00 – 01.Х.

1996 г.

00.00 31.ІІІ.

00.00 29.ІХ.

1997 г.

03.00 – 30.ІІІ.

03.00 – 26.Х.

1998 г.

03.00 29.ІІІ.

03.00 25.Х.

1999 г.

03.00 – 28.ІІІ.

04.00 – 31.Х.

2000 г.

03.00 26.ІІІ.

04.00 29.Х.

2001 г.

03.00 – 25.ІІІ.

04.00 – 28.Х.

2002 г.

03.00 31.ІІІ.

04.00 27.Х.

2003 г.

03.00 – 30.ІІІ.

04.00 – 26.Х.

2004 г.

03.00 28.ІІІ.

04.00 31.Х.

2005 г.

03.00 – 27.ІІІ.

04.00 – 30.Х.

2006 г.

03.00 26.ІІІ.

04.00 29.Х.

2007 г.

03.00 – 25.ІІІ.

04.00 – 28.Х.

2008 г.

03.00 30.ІІІ.

04.00 26.Х.

2009 г.

03.00 – 29.ІІІ.

04.00 – 25.Х.

2010 г.

03.00 – 28.ІІІ.

04.00 – 31.Х.

2011 г.

03.00 – 27.ІІІ.

04.00 – 30.Х.

2012 г.

03.00 – 25.ІІІ.

04.00 – 28.Х.

2013 г.

03.00 – 31.ІІІ.

04.00 – 27.Х.

2014 г.

03.00 – 30.ІІІ.

04.00 – 26.Х.

2015 г.

03.00 – 29.ІІІ.

04.00 – 25.Х.

2016 г.

03.00 – 27.ІІІ.

04.00 – 30.Х.

2017 г.

03.00 – 26.ІІІ.

04.00 – 29.Х.

2018 г.

03.00 – 25.ІІІ.

04.00 – 28.Х.

2019 г.

03.00 – 31.ІІІ.

04.00 – 27.Х.

2020 г.

03.00 – 29.ІІІ.

04.00 – 25.Х.