18.ІІ.1942 г., гр. Поморие – 2012г., гр. Бургас

 

Средно образование – гр. Поморие.

Полувисше – гр. Пловдив, Полувисш учителски институт. Тогава се ражда и нейната голяма любов към града под тепетата.

Висше (1967-1969) – гр. София, Висш институт по изобразителни изкуства, специалност „Керамика”.

Специализация (1973-1974) – гр. Вроцлав, Полша, Академия по изящни изкуства, специалност „Керамика и стъкло”. След дипломирането живее и работи в любимия си град Пловдив.

Член на групата на Пловдивските художници от 1974 г. – твори  и създава произведения в областта на декоративно-монументалните и приложни изкуства.

Работи в архитектски колективи като художник-проектант (1976-1990). Реализирани проекти в Пловдив и страната:

  • Преградни и декоративни решетки на северната и южната фасада на Централната поща в Пловдив;
  • Декоративна, орнаментална подова мозайка в заведението „Пълдин” в Стария град;
  • Външна преградна стена, витраж във фоайето на първия етаж на Дома на техниката в Пловдив.
  • Участва в самостоятелни и общи изложби по приложни и изящни изкуства в България и чужбина, където се изявява в областта на керамиката, графиката и стъклото.

Преподавател по бутафория (1991-1997) – Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, гр. Пловдив.

Участва активно в „Сдружението за възраждане на Пловдив”. В колектив подготвя изложбата „Хилядолетие в шепа”, представена през 1999 г. в Института за паметниците на културата. Обогатена с нови елементи изложбата е показана и в залата на Археологическия музей в Пловдив по случай 120 години от създаването му.      

В центъра по Детско творчество в Стария град, с огромна любов предава знанията си и на децата, където води курс по малка пластика и керамика.

 

Мария Радева е получила много признание от хората и колегите си:

* През 1981 г. е наградена с медал „1300 години от създаването на Българската държава”, за творческата си дейност в областта на монументалните изкуства.

* През 2004 г. УС на Клуба по изучаване и опазване на природата и човешките достижения „Сириус” й присъжда грамота за цялостна активна културно-историческа, изследователска и консервационно-реставраторска дейност, свързана с изучаване и опазване на материалните следи от Тракийската култура и цивилизации, както и за решаващ личен принос при изследването на Ситовския надпис.

Материалът е изготвен от сестрата на Мария Радева – инж. Наташа Славова, която чрез нея остава винаги свързана с този древен и вечно млад, красив и неповторим град под тепетата.