Всеки народ има собствена култура, език и азбука, които са в синхрон със самобитността му. Поради тази причина най-правилно е при съставяне на нумерологичен хороскоп да използваме азбуката на народа, към който принадлежи питащият. Жената винаги се изчислява с моминската си фамилия дори ако след брака е приела фамилията на съпруга си. Осиновените деца е правилно да се изчисляват с имената, дадени им при раждането. Ако осиновителите не ги знаят, се изчисляват с новите имена. Има хора, които по една или друга причина искат да си сменят името или имената. Съветът ми е преди това да се обърнат към нумеролог, за да се съпостави избраното име с датата им на раждане и да се преценят минусите и плюсовете  при такава промяна.

Азбуки и номериране на буквите

Български език      Гласни: А, Е, И, О, У, Ъ

                                        К, Ю = 11;   Х = 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ж З И
Й К Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я            

В българската азбука има още едно съотнасяне на числата към буквите.  Първите девет букви отговарят на числата от 1 до 9, от десетата до осемнадесетата – на числата от 10 до 90, от деветнадесетата до двадесет и седмата – на числата от 100 до 900, от двадесет и осмата до тридесетата – на числата от 1000 до 3000.   

Руски език (Русский язык)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ё Ж З
И Й К Л М Н О П Р
С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ъ Ы Ь Э Ю Я      

В руската азбука има още две предложения за числовите стойности на буквите.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ж З И
К Л М Н О П Р С Т
У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э
Ю Я       Ё     Й

Л = 11;    Ц = 22                                                                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ж З И
К Л М Н О П Р С Т
У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы
Ь Ю Я Ё   Э     Й

Латински език                     Гласни:  A, E, I, O, U, Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z  

Немски език Deutsch

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Ä B C D E F G H
I J K L M N O Ö P
Q R S T U Ü V W X
Y Z              

 Иврит  עברית    Гласни:  א, ה, ו, י ,ע

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

כ

י

         

ת

ש

ר

ק

В иврита първите девет букви отговарят на числата от 1 до 9, от десетата до осемнадесетата буква – на числата от 10 до 90, от деветнадесетата до двадесет и втората – на числата от 100 до 400. Петте букви (хаф, мем, нун, фей, цади), когато някоя от тях се явява последна (софит) буква в думата се изписват по следния начин.

כ (хаф) софит – ך                                                   

מ(мем) софит – ם 

נ (нун) софит – ן 

פ (фей) софит – ף

צ (цади) софит – ץ

Гръцки език – Ελληνικά

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι
Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ
Τ Υ Φ Χ Ψ Ω      

Турски език T Ü R K Ç E

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C Ç D E F G Ğ
H I İ J K L M N O
Ö P R S Ş T U Ü V
Y Z              

 Арменски език – Հայերեն           

1

  2

3

4

5

6

7

8

9

Ա

  Բ

Գ

Դ

Ե

Զ

Է

Ը

Թ

Ժ

  Ի

Լ

Խ

Ծ

Կ

Հ

Ձ

Ղ

Ճ

  Մ

Յ

Ն

Շ

Ո

Չ

Պ

Ջ

Ռ

  Ս

Վ

Տ

Ր

Ց

Ւ

Փ

Ք

Օ

  Ֆ

 

 

 

 

 

 

 

Тълкуване на буквите

Затворете очи и си представете, че сте в първи клас, когато сте започнали да изписвате буквите. Както сте движили химикала за определена буква, така се движи и енергията ѝ, характерна за нея. Енергията на буквата е съобразена с посоката ѝ (от горе надолу, от долу нагоре, отляво надясно, отдясно наляво). Ако започваме изписването ѝ от горе и отляво, означава, че получава енергия. Ако започваме изписването ѝ от долу и отдясно, означава, че отдава енергия. Всяка буква отговаря и на число, като се влияе и от неговата енергия. Ако числото е многоцифрено, то:

  •  първата цифра ни показва с какво разполага дадената личност, тя е основата, върху която се развива действието;
  •  втората цифра – как действа индивида;
  •  третата цифра – какво ще реализира индивида на база първа и втора цифра.

Сборът от цифрите в многоцифреното число ни показва действителния резултат, какво ще се случи.

   Установените като гласни букви в българския език са А, Е, И, О, У, Ъ. Езиковедите определят Й като глайд, т.е. като звук, който само в съчетание с гласни има звукова стойност. Що се отнася до Ь, това е графема, обозначаваща мекост на съгласна пред О. С други думи Ь няма собствена звукова артикулационна и акустична стойност и не може да бъде причислявана, нито към гласните, нито към съгласните. Буквите Я и Ю (дифтонги), означават мекост на предходната съгласна пред А, Ъ, У.

   Съобразявайки се със специфичната им фонетична характеристика и на базата на изчисления, аз им отделих самостоятелна позиция в нумерологичната карта и я нарекох групов индивидуализъм. Числовите стойности на Й, Ь, Ю, Я са съобразени с поредността им в азбуката.

  •  морал Й, Ь – представляват идеалното аз, придават постоянство на желанията. Сравняваме с душевния стремеж;
  •  социална ангажираностЮ, Я – придават хармония на отношението ни към другите и приемането на личността ни от обществото.

В латинския език (става въпрос за английски, френски, испански, италиански език) това са буквите W, J.

Причината, която налага да се съобразим кои букви са гласни и кои – съгласни, е, че трябва да определим:

  •  Числото на сърцето (душевен стремеж) – сбора от цифрите, отговарящи на гласните букви в трите  имена.
  •  Числото на външния облик (индивидуалност, латентно его) – сбора от цифрите, отговарящи на съгласните букви в трите имена.

Към момента има нумеролози причисляващи Й, Ь, Ю, Я към съгласните; към гласните; Й и Ь към съгласните, Ю и Я към гласните.

БукваЧислоПоложителна характеристикаОтрицателна характеристика
А1Идея, желание в най-чист вид. Енергичност, жизненост, воля за доказване и успех.Егоизъм, стремеж за победа на всяка цена. Високомерие, инат, деспотизъм.
Б2Състрадание, милосърдие, съпричастие. Дипломатичност, реализиране на идеите.Търпеливост, прекалена компромисност, прикритост, мнителност.
В3Любопитство, интелигентност, целеустременост, отговорност, жизнерадостност. Разхвърляност, нетактичност, повърхностност, себелюбие, материализъм
Г4Методичност, практичност, издръжливост, трудолюбивост, решителност.Депресивност, мудност, подозрителност, педантичност, примитивност.
Д5Приспособимост, сексуалност, въодушевление, прогресивност, общителност.Непостоянство, похотливост, сприхавост, нетърпимост, скандалност.
Е6Свободолюбивост, хуманност, сърдечност, любвеобилност, откровеност, уют. Зависимост, злопаметност, капризност, нестабилност,
немарливост.
Ж7Ерудираност, проницателност, социална ангажираност, продуктивност, прецизност.Странност, отчужденост, циничност, незавършеност, крайност, мъченичество.
З8Наблюдателност, честност, компетентност, надеждност, безпристрастност, упоритост.Самонадеяност, предубеденост, настъпателност, агресивност, обреченост.
И9Мъдрост, всеотдайност, интуитивност, мистицизъм, магнетизъм, приемственост.Придирчивост, индивидуализъм, пристрастеност, безскрупулност.
Й10Категоричност, реформаторство, поверителност, напредничавост, право на избор.Показност, противопоставяне, неконтролируемост, „витаене в облаците”.
К11Чаровност, вътрешна озареност перспективност, умереност, самопросветление, отговорност. Стихийност, нетактичност, непрактичност, самоподценяване/самонадценяване
Л12Жертвоготовност, будност, ученолюбивост, красноречивост, завършеност.Самонадценяване, недооценяване, непредвидливост, интригантство.
М13Могъщество, решителност, напредничавост, справедливост.Самодостатъчност, предопределеност, самоунищожителност.
Н14Разумност, избор, ред, законност, съхранение, стабилност, ученолюбивост. Злоупотреба с власт, безмислен риск, фанатизъм, отричане на всичко.
О15Идеализъм, традиционализъм, аналитичност, съвършенство. Себелюбие, свръхемоционалност, мегаломания.
П16Реализъм, професионализъм, целеустременост, мотивираност, любвеобилност.Егоцентризъм, сарказъм, безпринципност, безмислено флиртуване.
Р17Моногамност, амбициозност, праволинейност, упоритост.Пристрастеност, педантичност, обезвереност.
С18Градивност, организираност, самоконтролируемост.Неувереност, дисконфортност, податливост.
Т19Творчество, преодоляване на трудностите, справедливост,
умереност.
Безхаберие, злоупотреба с власт или физическа сила, непредвидимост.
У20Устойчивост, последователност, комбинативност, спокойствие.Отричане, свръхпредпазливост, отнесеност в други светове.
Ф21Хармоничност, сливане с Аз-а, жертвоготовност, енергичност, фееричност.Противоречивост, заслепеност, самовлюбеност, разсипничество, флирт.
Х22Мистицизъм, магнетизъм, синхрон, благотворителност, интуитивност, израстване.Заядливост, интригантство, раздвоеност, безумие, раздразнителност.
Ц23Твърдост, прагматизъм, удовлетвореност, убедителност.Разпиляност, неудовлетвореност, груб материализъм.
Ч24Възприемчивост, основателност, сговорчивост, скромност. Обезличаване, безпочвеност, трудна комуникация.
Ш25Лидерство, стабилност, вярност, плодовитост, последователност, борбеност.Самотерзание, уклончивост, депресивност, аскетизъм, непоследователност.
Щ26Жизнерадостност, разкош, великодушие, отзивчивост, взаимопомощ, ученолюбие.Мания за величие, безисходица, неразумност, предопределеност, самота.
Ъ27Интелигентност, аналитичност, съзидателност, съвършенство, творчество.Фанатизъм, сектантство, бягство от действителността, опустушителност.
Ь28Смелост, енергичност, бързина, продуктивност, размах, ценители на красотата.Инертност, непреценяване на риска, твърдоглавие, противоречивост.
Ю29Святост, праведност, всеотдайност, дипломатичност, традиционализъм.Мошеничество, неочаквани опасности, депресивност, безразличие, пасивност.
Я30Ум, логика, праволинейност, приятелство, независимост, уравновесеност.Произволие, инат, злопаметност, тенденциозност, инертност, предателство.