ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ХОРОСКОПА

 

Духът избира мига и датата, на която да се роди (материализира) в дадено тяло, според това каква задача (мисия) има да изпълнява. Датата разкрива с какво сме дошли на този свят, характерно само за нас, което никой не може да ни отнеме. Чрез името, с което родителите ни даряват, те изразяват надеждите и желанията си за нас. Името разкрива отношението на другите към нас още от момента, в който най-близките ни хора си ни представят и представят на света. Името разкрива нашата индивидуалност и стремежи, но и как да се реализираме, за да сме полезни на обществото. Кога е най-правилно да се избере името на дете, което предстои да се роди? Двамата родители е добре да си изберат  мъжко и женско име, а след като се роди детето, спрямо датата да се изчисли името дали е подходящо и ако не е, да се направят промени в него.

 •  Първата буквата на личното име означава началото, с какво и как започваме;
 •  Първата буква на бащиното име означава на какво можем да разчитаме;
 •  Първата буква на фамилното име означава откъде идваме и какво ще продължим (важно, когато човек приеме фамилията на партньора си).

 

Нумерологичен хороскоп – принципи

 

При изготвяне на нумерологичен хороскоп се спазват следните правила:

 • Имената се изчисляват според азбуката на народа, към който принадлежим;
 • На всяка буква от дадена азбука отговаря число;
 • Числата се свеждат до едноцифрени чрез теософско събиране (123=1+2+3) и съкращение (1+2+3=6). След двете операции 123=6

Джуно Джордан първа формулира принципите и етапите при изготвяне на нумерологична карта, разглеждайки числата на четири нива:

* Космически принцип – знанията в духовната сфера;

* Благоприятни възможности – самореализация и в името на обществото;

* Склонности и таланти – професионална сфера;

* Човешки взаимоотношения – любов и брак.

 

Взима под внимание числото 10, приемайки, че то има особена сила. Въвежда понятията кармични числа, като за такива приема 16, 19 и управляващи числа, като за такива приема 11, 22. Не ги редуцира до едноцифрено ако в нумерологичната карта са число на:

* датата на раждане;                    * фамилното име;

* личното име;                                 * числото на съдбата;

* бащиното име;                             * числото на раждане. 

Определя типа, темперамента и индивидуалното развитие на четири нива – физическо, ментално, емоционално и интуитивно. Определя етапите в живота на личността с върхове и предупредители, които обхващат четири периода. Първият винаги се получава най-дълъг, следващите три са през девет години, като последният (четвъртият) период е до края на жизнения път. Но Джуно Джордан не разглежда връзката между число и планета. В нумерологичната ѝ система не се говори за кармични уроци и няма яснота при определяне на здравословното състояние, критичните точки през конкретни години и имуществените наследства.

Към всяка от характеристиките (число на сърцето, число на външния облик, число на съдбата, число на раждането и число на реалността) в нумерологичната карта на Джуно Джордан в скоби съм дала и наложилите се с времето наименования. Съветът ми е, когато четете автор, предлагащ своя версия, винаги обръщайте внимание какво има предвид при определяне на дадена характеристика. Например: според Джуно Джордан „число на съдбата” означава сбора от цифрите, отговарящи на буквите в трите имена. Според други автори под „число на съдбата” се има предвид сбора от цифрите на рождената дата.

 

НУМЕРОЛОГИЧНА КАРТА НА НЕЛИ МИЦЕВА

 Характер определя се от числата, получили се на следните позиции:

1. лично име – сборът от цифрите, отговарящи на буквите в личното име;

2. душевен стремеж – сборът от цифрите, отговарящи на гласните букви в трите имена;

3. път на живота – сборът от рождената дата;

4. емоционален план – общият брой от цифрите 2, 3, 6 и сумарното число от тях;

5.  ментален план – общият брой от цифрите 1, 8 и сумарното число от тях;

6. групов индивидуализъм – дава поточна представа за характера на човека, за начина, по който би реагирал в дадена ситуация, за възможността да отстоява себе си в обществото и времето. Аз разглеждам две направления:

* морал – сборът от „Й” и „Ь

* социална ангажираност – сборът от „Я” и „Ю

 

Здраве – за да определим здравословните проблеми на даден човек, трябва да обърнем внимание на числата, получили се на следните позиции:

1. път на живота  сборът от рождената дата; 

2. физически план – общият брой от цифрите 4, 5 и сумарното число от тях;

3. зрелост – сборът от цифрите на израза и път на живота;

4. слаби страни – сборът от месеца и цифрите, отговарящи на буквите в бащиното име, показва къде и в какво се състои слабостта на индивида.

Колкото повече една цифра присъства, толкова по-голяма е предразположеността, системата и органите, за които тя отговаря да са засегнати. Съобразяваме се с негативната характеристика на числата и чакрата (енергийния център), на която отговарят.

 

Професия – за да определим професионалната ориентация на даден човек, трябва да обърнем внимание на числата, получили се на следните позиции:

1. път на живота;

2. ментален план;

3. лично име;

4. силни страни – сборът от деня и личното име, показва къде и в какво се състои силата на индивида.

Колкото повече една цифра присъства, толкова по-голяма е вероятността човек да се развие и работи в професионалната сфера, за която тя отговаря. Съобразяваме се с положителната характеристика на числата.

 

Любов, брак, деца – за да определим личния живот на даден човек, трябва да обърнем внимание на числата, получили се на следните позиции:

1. душевен стремеж;

2. емоционален план;

3. интуитивен план – общият брой от цифрите 7, 9 и сумарното число от тях;

4. кармични уроци – липсващите цифри в трите имена.

Колкото повече една цифра присъства, толкова по-голяма е вероятността човек да взима решенията в личната сфера под влиянието й на плана (физически, ментален, емоционален, интуитивен), за който тя отговаря.

 

Имуществени наследства – за да определим какво наследство ще получи даден човек, трябва да обърнем внимание на числата, получили се на следните позиции:

1. фамилия, с която е роден(а);

2. моминска фамилия на майката;

3. остава след нас – сборът от рождената година и цифрите, отговарящи на буквите във фамилното име, показва какво ще направим в този живот и ще предадем на следващото поколение.

4. израз – сборът на цифрите, отговарящи на буквите в трите имена.

Колкото повече една цифра присъства, толкова по-голяма е вероятността, човек да придобие наследство по начина, за който тя отговаря.

Жизнени етапи периодизация на живота. Аз разглеждам 9 периода от по 9 години.

Кармичен дълг – отговарят числата 10, 13, 14, 16, 19. Индивидът трябва да се съобрази с него и да го изпълни, в противен случай ще го пренесе и в следващото си прераждане.

Кармично израстване – отговарят числата 11, 22, 33. Означава, че индивидът се намира на по-висок етап от духовното си развитие и носи по-голяма отговорност за постъпките си.

 

Важно! Числата на кармичния дълг и кармичното израстване се взимат под внимание, ако са числа на една от изброените позиции:

1. лично име;

2. дата на раждане;

3. душевен стремеж;

4. индивидуалност;

5. израз;

6. път на живота;

7. зрелост.

Ако числата на кармичния дълг и кармичното израстване ги има и на други позиции, се съобразяваме с тяхното значение при тълкуването на хороскопа, но изброените по-горе седем позиции са най-важни.

 

Лична година максимум показва максималното, което може да постигне човек през тази му година. Получава се от сбора на числото на личната година и числото на пътя на живота.

 

На сайта на сдружението има компютърна програма за изчисления, изготвена от инж. Илия Налбантов. Програмата е на български и латински език.

Важно! ИМЕНАТА СЕ ПИШАТ С ГОЛЕМИ БУКВИ.

Като напишете трите си имена и рождената си дата, ще получите изчислен хороскопа си. Тълкуването оставям на вас. 

 

 

ПРИМЕРЕН ХОРОСКОП

 

Имената и рождената дата са избрани произволно.

Йона Ильова Кюхува

Дата на раждане – 04.VІІ.1963 г.

Фамилия по съпруг – Фичева.

Моминска фамилия на майката – Гонева.

Важно! Не забравяйте! Изчисляваме с трите имена дадени при раждането. Ако името е променено до навършване на 12 г., се изчислява по новото име. Ако има смяна на името след 12 г. или е приета фамилията на партньора/ката, също се изчислява. Числото от новото име или фамилия ще ни покаже какви позитиви и негативи получава лицето в допълнение. Прието е, че на 12 години настъпва полова зрелост. Задаван ми е много пъти въпроса каква е допустимата разлика в годините на двама интимни партньори. Отговорът ми е: плюс или минус годините, на които съответната личност е придобила полова зрелост, тъй като по-голямата разлика означава, че единият е могъл да бъде родител на другия.

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ

 При изчисляване винаги събираме получилите се многоцифрени числа на всяко от трите имена, а числото от общия им сбор редуцираме до едноцифрено. Ще ви разясня: например числото 6 може да се образува от следните многоцифрени числа: 15, 24, 33, 42, 51, 114, 222 и т.н. Ако числото е от управляващите – 11, 22, 33, или кармичните – 10, 13, 14, 16, 19, не го редуцираме до едноцифрено! Числата 11 (на буквите К и Ю) и 22 (на буквата Х) предварително се редуцират, както следва: 11/2 и 22/4.

primer-izchislqvane

 

Аз разглеждам по девет върха, предупредителя и периода.

Върхове

І

датата

 

4

II

месеца

 

7

III

годината

1+9+6+3=19

19

IV

сборът от датата и месеца

4+7=11

11

V

сборът от датата и годината

4+19=23

23/5

VI

сборът от ІV и V връх

11+23=34

34/7

VII

сборът от месеца и годината

7+19=26

26/8

VIII

сборът от ІV и VІІ връх

11+26=37

37/10

IX

сборът от V и VІІ връх

23+26=49

49/13

 Предупредители

І

разликата между датата и последна цифра на годината

4–3=1

1

II

разликата между месеца и предпоследната цифра на годината

7–6=1

1

III

разликата между І и ІІ предупредител

1–1=0

0

IV

разликата между датата и месеца

7–4=3

3

V

разликата между датата и годината

19–4=15

15/6

VI

разликата между ІV и V предупредител

15–3=12

12/3

VII

разликата между месеца и годината

19–7=12

12/3

VIII

разликата между ІV и VІІ предупредител

12–3=9

9

IX

разликата между V и VІІ предупредител

15–12=3

3

Периоди. От 36 изваждам числото, получено от пътя на живота, но не го редуцирам до едноцифрено число, ако е 11, 22, 33, 10, 13, 14, 16, 19.

І

36-пътят

36–3=33

от до 33г.

II

І + 9

33+9=42

от 34 до 42г.

III

ІІ + 9

42+9=51

от 43 до 51г.

IV

ІІІ + 9

51+9=60

от 52 до 60г.

V

ІV + 9

60+9=69

от 61 до 69г.

VI

V + 9

69+9=78

от 70 до 78г.

VII

VІ + 9

78+9=87

от 79 до 87г.

VIII

VІІ + 9

87+9=96

от 88 до 96г.

IX

VІІІ + 9

96+9=105

от 97 до 105г.

 

 1. Силни страни

    сборът от датата и личното име             4+13=17            17/8                            

2. Слаби страни

    сборът от месеца и бащиното име          7+23=30         30/3

3. Какво остава след смъртта

    сборът от годината и фамилното име    19+14=33          33

 

Моминска фамилия на майката                           

(Гонева – 4+6+5+6+3+1=25   2+5=7)                                      25/7

Фамилия по съпруг                                               

(Фичева – 3+9+6+6+3+1=28  2+8=10)                                   28/10

Зрелост (израз+път на живота)        50+30=80               80/8

 

Характер

 път

 на живота

30/3

 емоционален

     план

8/9

 ментален

 план

5-5

 групов

индивидуализъм

4 (2+11)

 лично

  име

13

 душевен

 стремеж

26/8

Здраве

 път

 на живота

30/3

 зрелост

 

80/8

 физически

  план

2-9

 слаби

  страни

30/3

 

 

Професия

 път

 на живота

30/3

 лично

  име

13

 ментален

 план

5-5

  силни

  страни

17/8

 

 

Семейство

 душевен

 стремеж

 26/8

 интуитивен

  план

1-9

 емоционален 

 план

8-9

 кармични 

  уроци

7, 8

 

 

Наследства

  рождена

  фамилия

14

 остава

 след нас

33

 израз

 

50/5

 фамилия на

 майката

25/7

 

 

 

Кармичен дълг    13 в лично име.

Кармичен дълг загатнат, придаващ допълнителен подсилващ нюанс на позицията, за която отговаря:

 • 10 – в VІІІ връх и във фамилията по съпруг;
 • 14 – в рождената фамилия;
 • 13 – в ІХ връх;
 • 19 – в ІІІ връх

Кармично израстване няма.

Кармично израстване загатнато,  придаващо допълнителен подсилващ нюанс на позицията, за която отговаря:

 • 11 – в буквите К, Ю и в ІV връх;
 • 22 – в буква Х;
 • 33 – в остава след нас (какво остава след смъртта).

Изчисляване на лична година, месец, ден.

Внимание! За всеки личната година се счита от рождената дата на предходната година до рождената дата на текущата година. Ако числото на личната година, личния месец, личния ден е от управляващите или кармичните не се редуцира до едноцифрено.

Лицето е родено на 4.VІІ.1963 г. Да се определи за дата 9.V.2009 г.

Лична година: 4+7+2+0+0+8=21/

От 4.VІІ.2008 г. до 3.VІІ.2009 г. ще е в лична година 3, тъй като на 4.VІІ.2009 г. ще влезе в следваща лична година (4+7+2+0+0+9=22).

Личен месец: личната година плюс текущия месец 3+11 (тъй като от 4.V.2008 г. лицето е започнало единадесетия си месец от третата си лична година). Следователно от 4.V.2009 г. до 3.VІ.2009 г. е в личен месец, отговарящ на числото 14 (3+11).

Личен ден: личният месец плюс деня, който ни интересува 14+6 (тъй като 9.V. е шестият поред ден от 4.V). Следователно е в личен ден 2 (14+6=20    2+0=2).

Лична година 3, личен месец 14, личен ден 2.

Лична година максимум 3 +30=33.

 

ТЪЛКУВАНЕ НА ХОРОСКОПА 

1. Характер

лично име: 13  (Северен лунен възел)

душевен стремеж: 26/8 (Уран)

път на живота: 30/3 (Марс)

емоционален план: количество 8, качество 9 (Нептун)

ментален план: количество 5, качество 5 (Юпитер)

групов индивидуализъм: 4 (Меркурий)

морал: 2 (Луна)

социална ангажираност: 11 (Прозерпина)

Същност: Емоционална и умна (голям брой цифри и на двата плана, а качествата ѝ са интуиция 9 (Нептун) и енергичност 5 (Юпитер). Душевен стремеж – 26/8 (Уран), ѝ дава стремеж към материална обезпеченост. Личното име13  (Северен лунен възел), показва, че трябва да се научи на дисциплина и да довежда започнатото до край, което означава, че ще се стреми да бяга от строги правила. Групов индивидуализъм4 (Меркурий), има изградена ценностна система и се придържа към традициите, а това означава, че може да се разчита на нея в трудни житейски ситуации, независимо от 13  в личното име. Морал 2 (Луна), дипломатична и склонна на компромиси. Социална ангажираност  11 (Прозерпина ), ерудирана личност отдадена на кауза, начинът ѝ на живот вдъхновява другите, на моменти е възможно да прояви мнителност.

 

2. Здраве

път на живота: 30/3 (Марс)

зрелост: 80/8  (Уран)   

физически план: 2-9  (Нептун)

слаби страни: 30/3 (Марс)

Същност: На физически план има само 2 цифри, здравето ще ѝ създава проблеми, качеството е 9 (Нептун) (опорно-двигателен апарат, долни крайници, склонност към затваряне и депресии). Слаби страни 30/3 (Марс) (храносмилателна система, най-вероятно с 9 (Нептун) склонност към образуване на камъни в жлъчния мехур и проблеми с дебелото черво, поради 80/8 (Уран) ще се наложи оперативна намеса). Пътят на живота ѝ също е 30/3 (Марс), което ѝ дава добрия късмет да попадне на кадърен хирург. Годините, когато е възможно да се проявят тези проблеми, са тези, които отговарят на предупредителите със същите цифри. В случая ІV, VІ, VІІ и ІХ период от живота ѝ.

 

3. Учение, работа, кариера (професия)

път на живота: 30/3 (Марс)

лично име: 13  (Северен лунен възел)

ментален план: 5-5 (Юпитер)

силни страни: 17/8  (Уран)

Същност: Шансът ще е на нейна страна при кандидатстване във ВУЗ и за работа – 17/8 (Уран) + 30/3  (Марс). Това е човек, подходящ за преподавател, филолог, рекламна дейност, търговски представител – 5-5 (Юпитер) + 13  (Северен лунен възел). И още изразът е 5 (Юпитер) – задължително висше образование, зрелостта е 80/8 (Уран) – ще се стреми към израстване в професията на базата повишаване на квалификация и ще държи трудът ѝ да бъде добре заплатен.

 

4. Любов, брак, деца (семейство)

душевен стремеж: 26/8  (Уран)

интуитивен план: 1-9 (Нептун)

емоционален план: 8-9  (Нептун)

кармични уроци: 7 (Сатурн), 8  (Уран)

Същност: Най-вероятно, защото кармичните ѝ уроци са 7 (Сатурн), 8 (Уран), ще се омъжи за човек без един родител и без наследства. Многото емоции от 8-9 (Нептун), ще са насочени изцяло към партньора чрез романтични предложения от нейна страна. Душевен стремеж 26/8 (Уран) представлява 2 (необходимост от партньор) + 6 (любвеобилен партньор) = 8 (ще има добър късмет и влюби ли се, ще рискува без да е необходимо, да опознава партньора дълго преди сключването на брака). Името Фичева 28/10  означава, че този към когото се стреми, ще я дари с правото тя да взима решенията в семейството. В подкрепа на това важна роля ще изиграе интуицията ѝ – 1-9 (Нептун), която не ще я подведе при избора ѝ на партньор.

 

5. Наследство

рождена фамилия: 14   (Южен лунен възел)

остава след нас: 33 (Хирон )

израз: 5 (Юпитер)

моминска фамилия на майката: 25/7 (Сатурн)

Същност: При позиция наследства съпоставяме числата. В израза 5 (Юпитер) и фамилията 14  (Южен лунен възел) (съобразяваме се с негативната проява на цифрите 1, 4 и сборна 5) – лицето, ще се стреми да получи повече от полагаемото му се наследство по бащина линия. Ще държи имота да е правно документиран. По майчина линия 25/7 (Сатурн) без проблеми ще получи полагаемото наследство. Може и да строи върху придобития имот. Тя е човек, който на всяка цена ще подели справедливо своите имоти между децата си 33 (Хирон ).

 

Кармичен дълг    13:

 • 13 – в лично име.

 

Кармичен дълг загатнат, придаващ допълнителен подсилващ нюанс на позицията, за която отговаря:

 • 10 – в VІІІ връх и във фамилията по съпруг;
 • 14 – в рождената фамилия;
 • 13 – в ІХ връх;
 • 19 – в ІІІ връх.

 

Кармично израстване няма.

 

Кармично израстване загатнато,  придаващо допълнителен подсилващ нюанс на позицията, за която отговаря:

 • 11 – в буквите К, Ю и в ІV връх;
 • 22 – в буква Х;
 • 33 – в остава след нас (какво остава след смъртта).