Къде, кога и как са се зародили цифрите и буквите? Бих казала в и чрез нашия разум на homo sapiens (преди 40 хиляди години) достигнал до homo sapiens recens (преди 10-12 хиляди години). Цифрите сме ги открили осъзнавайки, че те се съдържат в природата, част от която сме и ние – създадени по образ и подобие Божие. Наблюдателността ни развила способността да броим.

 

Има различни бройни системи, но повечето ползват тази на десетиците. Маите, ацтеките, келтите и баските пък използвали тази на двадесетиците. В процеса на развитието си човекът съхранявал откритото и преживяното чрез писмеността. Най-ранното датирано доказателство чрез радио-въглероден тест се явява плочката с писмени знаци (V–ІV хил. пр.н.е.), открита през 1969 г. в с. Градешница (Врачанско) в България. Тя е по-стара с 1000 години от плочките, открити в Месопотамия.

 

Шумерите – създателите на най-древната позната писменост (около 3 200 г.пр.н.е.) и вавилонците, дали живот на нулата първи в историята. Всички те броели и смятали с шестдесетици и разделяли времето на часове, минути и секунди, както и кръга на 360 градуса и всеки градус от него на 60 минути, а минутите на 60 секунди.

През 2000 г.пр.н.е. финикийците или семитите окончателно оформили азбучното писмо. Свидетелство за това е факта, че от иврита до арабската азбука, през индийската до гръцката всички съществуващи азбуки си приличат.

 

Нумерологията е наука за значението на числата, съдържащи се в датата на раждане и името. Числото се състои от цифри. Цифрите имат определени вибрации и притежават определени качества, но цифрите са само дрехата. Числата имат структура (анатомия), организация (физиология) и философия (психология). Нумерологията изучава връзката между числата и буквите. В името и датата на раждане е закодирана историята на един живот. Различните разбирания и интерпретации за значението и същността на числата водят и до възникването на много нумерологични школи и системи: системата на Питагор, Кабала, западна класическа. Нумерологията е важна част и от Ведическата астрология, И-цзин, девет звездната Ки.

 

Питагор (роден около 580 г.пр.н.е. на остров Самос, умира около 496 г.пр.н.е. в Метапонт) за него всичко в живота има математическа основа. Учението му се състои от две части: Наука за числата (аритметика и музика) и Теория на величините (геометрия и астрономия). Смисъла на питагорейското схващане се съдържа в Числото, че същността на всяко конкретно нещо се определя обективно от количествените характеристики. Един от пропуските в неговата система е отсъствието на нулата. Името му носи и най-популярната система по нумерология, която на практика съдържа малка част от учението му.

 

В Индия около 200 г.пр.н.е. имало друга система, състояща се от съвременните девет числа и нулата и към 600 г. тя се налага.
Арабите приели индийската система на изчисления около 700 година и я разпространили в Северна Африка и Испания до Пиринеите, до Южна Франция. Останалата част от Европа продължавала да ползва римските цифри, които били на вече на възраст 1000 години.

 

Европа се запознава с индийската система в Х век чрез Герберт (впоследствие става папа Силвестър ІІ), въпреки че не разбрал ролята на нулата и отделил място на сметачна дъска. Едва в 1202 г. излиза книга със заглавие “Liber Abaci: Книга за изчисления” от видния математик Фибоначи, известен като Леонардо Пизански. В нея той обяснява как се борави с тях. Нулата като название в Италия се появява в 1485 г. и се смятала за творение на дявола, защото на латински означавала нищо – nula figura.

 

Персия (началото на 900 г.) мюсюлманския философ Ал-Хорезни изобретил алгебрата.

 

През ХVІІІ век. Рене Декарт и Пиер де Ферма сформирали основите на аналитичната геометрия, впоследствие е разработено диференциалното изчисление. Възниква и теорията на вероятностите. ХІІ век е началото на рационалното мислене и оптимизма, ерата на Галилео Галилей и Исак Нютон и така този век е наречен – века на Просвещението. В края на 1800 г. се появява и термодинамиката.

 

Кабала (от иврит – получавам) е религиозно-философска система разглеждаща и тълкуваща същността на Боговете, доколкото е достъпно това за разбиранията на човека – произхода и строежа на Вселената, еволюцията на душата – като цел на човешкия живот. Кабала се състои от две съчинения „Сефер Иецира” (книга на сътворението) и „Зоар” (колесница), към която има и ключовете на Соломон (ритуали, изготвяне на талисмани и освещаване на предмети). Кабала учи, че словото е отражение на идеи и е в основата на всичко сътворено, като източник на всички сили. Изреченото се състои от букви, буквата от звук притежаващ сила, могъществото на Боговете дали еврейските букви, създадени по законите на мирозданието.

 

Западна класическа школа – Хенрих Корнелий Агрипа фон Нетесхайм (1486 – 1535 г.) разработва система за номериране на германските и романските азбуки по реда на буквите, на базата на която действа питагоровата нумерология днес. Края на ХІХ век е наречен окултен Ренесанс, в Европа и в Америка се развили различни организации: херметически, розенкройцери, теософски. Астрологията, алхимията, магията отново разтворили криле.

 

Американката Л. Дау Баллиет в началото на 1900 г. става инициатор на ново духовно по своята същност учение за системата на числата, пробуждащо стремежа към самопознание. Нейна ученичка е д-р Джулия Сетон, която дава името на науката за числата – нумерология. Дъщеря й Джуно Бел Кап (1884 – 1984 г.) известна впоследствие с името д-р Джуно Джордан основава „Калифорнийския институт за нумерологични изследвания”. Тя създава система за изчисления и предсказване от имената и датата на раждане, която става популярна с името „Универсална нумерологична карта”.

 

ЧИСЛА и ПЛАНЕТИ

Древните астрономи са познавали Слънцето и планетите: Меркурий, Венера, Земя и нейния спътник Луна, Марс, Юпитер, Сатурн.

Розетата от гр. Плиска (България) открита през 1961 г. и датирана от VІІ–ІХ век, съдържа същите небесни тела, но все още е спорен въпроса за местоположението на планетите.

 

Розетата от Плиска

Звездата на маговете

rozeta-pliska zvezda-magove                        

Сър Уилям Хершел (Wilhelm Herschel, 15.ХІ.1738–25.VІІІ.1822 г.; немски астроном, композитор) на 13.ІІІ. 1781 г. открива планетата Уран. Йохан Гал (Johann Gottfried Galle, 9.VІ.1812–10.VІІ.1910 г.; немски астроном) открива планетата Нептун на 23.ІХ.1846 г. в Берлинската обсерватория.

Новооткритите планети Хиро допълва към  „Звездата на маговете” и променя номерирането по следния начин:

Слънце – 1, Луна – 2, Юпитер – 3, Уран – 4, Меркурий – 5, Венера – 6, Нептун – 7, Сатурн – 8, Марс – 9.

Неговата система се е наложила и по нея работят повечето западни астролози и нумеролози, а също и българските Светлана Тилкова – Алена, Муси Дачева. Муси Дачева и Христо Енев наблягат на астрологичната психология на числата. Христо Енев свързва повече от една планета с число, като има предвид многопластовата характеристика на всяко число и влиянието ѝ върху него (благоприятно, неблагоприятно).

Клайд Уилям Томбо (Clyde W. Tombaugh, 4.ІІ.1906 – 17.І.1997 г.; американски астроном) на 18.ІІ.1930 г. в обсерваторията „Лоуел”, Аризона открива Плутон (планета джудже, с цикъл 248,09 години).

Има нумеролози, които свързват планетите с числата в зависимост от отстоянието им от Слънцето: Меркурий – 57 909 176 км., Венера – 108 208 926 км., Земя –149 597 887 км., Марс – 227 936 637 км., Юпитер – 778 412 027 км., Сатурн – 1 426 725 413 км., Уран – 2 870 972 220 км., Нептун – 4 498 252 900 км., Плутон – 5 906 376 272 км., намира се между Сатурн и Уран.

Напълно различен поглед има Флорънс Камбъл. На практика в книгата си „Числата – ключ към загадката съдба” (София: Хемус, 1991, с. 82) съчетава в едно източната, западната и Питагоровата система.

 

Арабските точки са въведени от арабските астролози. Те не са планети и показват „чувствителните зони на подсъзнателното ниво, нивото което самият човек може да не съзнава” (цитат от книгата на Марион Марч и Джоан Макевърс „Най-добрият начин да научим астрология”, том ІІ, София: Аратрон, 1999, с. 321.).

Арабските точки се изчисляват по следната формула:

асцендент + планета Х – планета У.

Локус фортуна  – една от многото арабски точки, която се използва и от западните астролози. Получава се по формулата:

За родените през деня Asc + слънце – луна

За родените през нощта Asc + луна – слънце

Разкрива същността на индивида, където:

  •  Asc е физическата индивидуалност;
  • Луната – емоционалната индивидуалност, миналия опит;
  • Слънцето – вътрешната индивидуалност.

 

Лунните възли също не са планети, а пресечни точки по небесната дължина между орбитата на Луната и еклиптиката (орбитата, по която Земята се движи около Слънцето).

Северен лунен възел  – домът от хороскопа, в който се намира, показва откъде ще дойдат придобивките. Отговаря за настоящето.

Южен лунен възел  – домът от хороскопа, в който се намира, показва къде личността ще дава  или ще открие лесен изход от дадена ситуация. Отговаря за миналото.

 

Прозерпина  – е трансплутонова планета, влияеща върху глобалните изменения, водещи до промяна, трансформация на личността. С нея работят астролозите от Авестийската школа на Павел Глоба.

 

Селена (бялата Луна) и Лилит (черната Луна) са точки разположени на една ос, Селена е най-близката точка до Земята в лунната орбита. Лилит е най-отдалечената точка от Земята в лунната орбита. Пълно завъртане около Земята, Селена и Лилит извършват за 8 години и 310 дни.

Селена  – домът от хороскопа в който се намира, показва къде ще проработва късмета и какво ще дава сила.

Лилит  – домът от хороскопа в който се намира, показва къде ще има трудности.

 

Хирон  – планетоид между Сатурн и Уран, открит на 1.ХІ.1977 г. от Чарлз Коуъл (Charles Cowen). Предлагам ви мнението на астроложката Барбара Клоу: „Хирон е бил Кентавърът лечител, астролог, практикуващ алтернативна медицина и шаманство или този, който посвещавал другите в тяхната съдба от древни времена.” (цитат от книгата ѝ „Хирон, мост между вътрешните и външните планети”, София: Аратрон, 2002, с. 14).

 

Вулкан  – На 2.І.1860 г. Юрбен Льо Верие (Urbain Le Verrier, 11.ІІІ.1811–23.ІХ.1877 г.; френски математик, занимавал се с небесна механика) обявява откриването на Вулкан на среща на Академията на науките в Париж. През 1915 г. Айнщайн доказва, че такава планета не съществува между Слънцето и Меркурий. Факт е наличието на вулканоиден астероиден пояс между тях. 

 

В таблицата съм показала различните системи. Предоставям на вас да изберете по коя ще работите

chislata

Аз работя по следната система

az-rabotq-po-tazi

Числа, планети, характеристики

ЧислоПланетаПозитивна
характеристика
Негативна
характеристика
Професии
свързани с:
В тялото отговаря
за:
1Слънце

Q
лидерство, инициатива,
индивидуализъм, сила
високомерие, прибързаност,
агресия
ръководене, програмиране, продажби, политикаполовите органи и
дебелото черво
2Луна

R
дипломатичност, искреност, чувствителност, тактичност, скромност стеснителност, неудовлетвореност, лукавство,
педантичност
преговори, изчисления,
изследвания,
социални и медицински дейности
пикочно-половата система и органите в малкия таз
3Марс

U
остроумие,
артистичност, оптимизъм, вяра
лекомислие
непрактичност, егоцентризъм
пътуване,
усъвършенстване на технологии
храносмилателната система
4Меркурий

S
трудолюбие,
практичност, честност, методичност, решителност
консерватизъм, деспотизъм, дребнавост, безмислен спорконструиране, техника, тайни служби, закон, обществен ред сърдечно-съдовата и дихателната система
5Юпитер

V
активност, находчивост, свободолюбие, бързо мислененетърпеливост, критикарство,
избухливост
преподаване,
реклама, пътуване, журналистика, култура
уши, нос, гърло, зъбите, щитовидната жлеза
6Венера

T
безкористност, хуманизъм, любвеобилност, творчество, красота, хармония самодоволство, илюзорна представа, зависимост, похотливост, капризност изкуство, дизайн, мода, хореография, психоанализа, пластична хирургия очите, жлезите с вътрешна секреция, хронични
болести, алергии
7Сатурн

W
наблюдателност, научен подход, анализиране, създаване на структуриподозрителност, отчужденост,
сарказъм, гордост,
фанатизъм
точна изработка, изследователски пътувания, компютърни програмипикочно-половата система, хормоните, главата и тила
8Уран

X
организираност, взискателност, воля, авторитет, предвидливост, силажажда за успех и власт на всяка цена,
незачитане на чуждо мнение
риск, висок пост и власт,
със смъртта, предсказания, екстремни спортове
лимфата,
кръвта, автоимунни и онкологични заболявания
9Нептун

Y
благотворителност, съвършенство, безпристрастност, максимализъмсебелюбие, егоизъм,
самовъзвеличаване,
разруха, властолюбие
нетрадиционното мислене чрез духовно израстване
или падение
опорно-двигателния апарат – кости, мускули, сухожилия
0Локус Фортуна
добър късмет, шанс, закрила от висшестоящите силигрешен избор, самонадеяност,
неизвестност,
обърканост
същността на дадената личност, не насочва към конкретна професиясвързва се с наследствените болести, които се проявяват
10Селена
артистичност, творчество, свободолюбивост, практичностразпиляване в няколко дейности, започва нещо, а стига до другосвързани с движение, пътуване, изкуство, търговия, туризъм и спортпритежава крепко здраве, късмета винаги му помага
11Прозерпина
ерудираност, чувствителност, отдаденост на каузанепрактичност, уязвимост,
мнителност
дълъг процес на самообучение, предсказванепикочно-половата система, алергии
13Северен възел
интуитивност, справедливост, решителност, борбеностпредопределеност,
самодостатъчност,
отричане, мудност
преподаване,
обучаване, конструиране, изследване, спорт
прилагането на нови методи на лечение
14Южен възел
съхранение, стабилност, ученолюбивост, ориентираностзлоупотреба с власт,
утопия, предубеденост
интровертност
археология, автоморги, реставрация, траурна дейност, архивприлагането на стари, изпитани методи на лечение
16Лилит
любвеобилност, романтичност, професионализъм, въодушевеностсамовлюбеност,
егоцентризъм,
незадоволеност, хаотичност
извайване – зъботехници, зъболекари, бижутери, скулптори, иконописцидепресивните състояния, деменции
19Плутон

Z
поставяне и постигане на цел, самовзискателност и самоконтрол, информираностскъперничество,
мания за власт и
прилагането ѝ,
„ситият не вярва на гладния”
организации като – БАН, ДАНС, Интерпол, секретни изследвания,
мафиотски структури
внезапните обрати при дадено заболяване и трансформацията на духът
22Вулкан
изключителни организаторски способности, творчествочувство за незаменимост,
смяна на настроенията
преподаване във ВУЗ, лидер на партия в опозициясърдечно-съдовата
и дихателната система
33Хирон
алтруизъм и самоотверженост, безкорестност,
хармония
безмислена саможертва,
самоизолиране и отричане
медицински и социални служители, организации за защитапроблеми с психиката и нервната система