При изготвянето на прогностичен нумерологичен хороскоп

на една държава за определен период от време, спазваме същия принцип, както при изготвянето на такъв, на дадена личност.

Към името на държавата и датата на създаването ѝ прибавяме числото, съответстващо на годината, за която ще прогнозираме.

 

Б Ъ Л Г А Р И Я

2  9  3 4  1  8  9  3

 

Име

 сборът от цифрите отговарящи на буквите в името

показва

как се самоопределяме

число

2+9+3+4+1+8+9+3=39,  3+9=12

Значение

12

Не се редуцира до едноцифрено, защото е числото на завършеността. Самоопределяме се като, а и сме максималисти, инициативни, творци, ученолюбиви.

     

Значение

1

2

 

Единицата показва, че сме индивидуалисти и разчитаме само на себе си.

Двойката, че се ръководим от духовността на предците ни, интуитивни и държим на традициите си.

 

 

Индивидуалност

сборът от цифрите отговарящи на съгласните букви в името

показва

как другите ни възприемат

число

2+3+4+8=17, 1+7=8

Значение

8

 

Нация на промените, риска, движението, но и на ритъма, който внася хармония.

 

Значение

1

7

 

Единицата показва, че имаме ясна цел и представа за себе си.

Седмицата, че умеем да плануваме, градим и  упорстваме.

 

Б (буки)

 

2

Първата буквата на името показва началото, как възприемаме света и реагираме в непозната обстановка.

Със състрадание, милосърдие, съпричастност, търпимост, прекалена компромисност, но и прикритост, мнителност.

Л (люди)

3

 

Жертвоготовност, ученолюбивост, будност, красноречивост. Но и самонадценяване, недооценяване, непредвидливост, интригантство.

Г (глаголи)

(4)

 

Методичност, практичност, издръжливост, трудолюбивост, решителност. Но и депресивност, педантичност, мудност, подозрителност.

Р (ръци)

(8)

 

Сръчност, амбициозност, моногамност. Но и пристрастеност, обезвереност, нетактичност.

 

Душата

сборът от цифрите отговарящи на гласните букви в името

показва

желанията, стремежа и потребностите ни

число

9+1+9=19

Значение

 

19

Не се редуцира до едноцифрено, защото е едно от петте числа на кармичния дълг, изразяващ се в познанието и възможността да помогнем на другия. Деветнадесет е  числото на «всичко или нищо». Индивидуалисти, за нас е важно винаги да сме първи и упорито гоним някаква цел. Ние се хвърляме напред и се връщаме, преосмисляме – като бумеранг по спиралата на духовното израстване на душата, изразено чрез живота и думите на Васил Левски:

 „Ако спечеля, печеля  за цял народ – ако загубя, губя само мене си”.

Значение

1

9

 

Единицата е началото и личността.

Деветката е крайната целта и завършека.

 

Ъ

9

 

Интелигентност, аналитичност, съвършенство. Но и бягство от действителността.

А  (аз)

1

 

Идея, желание в най-чист вид. Енергичност, жизненост, воля за доказване и успех. Егоизъм, стремеж за победа на всяка цена.

Но и високомерие, инат, деспотизъм.

И (иже)

9

 

Мъдрост, всеотдайност, интуитивност, мистицизъм, магнетизъм, приемственост. Но и придирчивост, илюзорност, безскрупулност.

 

Социална адаптация

отговаря буквата Я

показва

отношението ни към другите

число

3

Значение

3

По-скоро се стремим да променим по нов начин социалните си контакти, приемайки различните от нас, но без да ги допускаме в личното си пространство.

Значение

Я (ятъ)

Последната буквата на името показва завършека, какво оставяме на света.

Притежаваме логическо мислене, праволинейност, уравновесеност, които ни водят до създаване на приятелства, но най-важното е запазването на независимостта ни.

За съжаление и злопаметност, тенденциозност, инертност, предателство.

 

 

Прогноза за 2021 година

След сборуване цифрите на 2021 година се получава числото пет. Събитията и развитието през тази година са свързани символично

с характеристиката на числото пет.

 

2021 се редуцира до 5 (2+0+2+1=5)

Петицата графически изобразена е звезда с пет лъча пентаграм.

Ключовият въпрос е „Как възприемам света около мен?”.

Ако пентаграма е с един лъч нагоре аз общувам, аз уча, аз се раздавам, аз пътувам, аз се развивам.

Ако пентаграма е с два лъча нагоре (обърнат)аз целенасочено въздействам и упражнявам сила върху другите, аз се съобразявам само със себе си.

 

Име

сборът от годината 2021 и цифрите съответстващи на буквите в името България

показва

Максимума, който ще постигнем

число

2+0+2+1+2+9+3+4+1+8+9+3=44, 4+4=8

8

Благоприятна промяна чрез активни и рисковани действия, увеличаване на доходите след месец август.

Две тежки железопътни катастрофи – месец април и ноември.

 

Индивидуалност

сборът от годината 2021 и цифрите съответстващи на съгласните букви

показва

Другите ще ни възприемат

число

2+0+2+1+2+3+4+8=22

22

Не се редуцира до едноцифрено, защото е едно от трите управляващи, господарски числа.

С изключителни организаторски способности и достигане на поставените цели. Две открития в областта на медицината.


Душата

сборът от годината 2021 и цифрите съответстващи на гласните букви

показва

стремежа, желанията и потребностите ни

число

2+0+2+1+9+1+9=24, 2+4=6

6

Подкрепа за социално слабите. Изяви, награди в областта на изкуството и спорта на международно ниво.

 

Социална адаптация

сборът от годината 2021 и цифрата съответстваща на буквата „я”

показва

отношението ни към другите

число

2+0+2+1+3=8

8

Взискателни към властимащите, успешни законодателни промени след натиск от неправителствени, обществени организации с нестопанска цел и омбудсманската институция. Здравна реформа.

 

Избори – 4.4.2021

след сборуване на цифрите се получава числото тринадесет

13 е число на кармичния дълг – означава, че в миналото сме злоупотребили с положителната енергия на 13, а именно упоритост, трудолюбие, отговорност.

Като правило ще ни привлича възможността да минем по най-прекия път за изпълнение на дадена задача. Тъй като, тринадесет е число на дисциплината и усърдния труд, това няма да ни се отдаде.

Двойната четворка от датата и месеца показва, че всичко ще се получава от втория път. Числото четири символизира стабилност, но и рамка, трудно преминаване на границата и реализиране на потенциала, възможностите ни.

Най-вероятно ще преминем и през служебен кабинет и нови избори.

Година, в която всеки ще получи заслужени овации или наказание – според заслугите си.

Трудна, напрегната, рискова година, но след месец ноември ще дойде дългоочакваната благоприятна промяна.