роден на 31.ХІІ.1958 г., гр. Стамболийски

художник – сюр реалист

 

Средно образование – завършва през 1977 г. ТМСС, гр. Мъглиш

Самостоятелни изложби:

  • България – петнадесет изложби в гр. София, гр. Шумен, гр. Варна
  • Германия (1990 г.) – две изложби в гр. Мюнхен, гр. Бохум
  • Чехословакия (1991-1993) – четири изложби в гр. Прага

Живее и твори в гр. Пловдив.

На снимката от ляво надясно Каменов, Петков, Чиликов

На снимката от ляво надясно Каменов, Петков, Чиликов