КООРДИНАТИ НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ,

КЪМ КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ С ЖАЛБИ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

Омбудсман на Република България

 

e-mail: priemna@ombudsman.bg

http://www.ombudsman.bg

 

Европейски омбудсман

 

Жалба до Европейския омбудсман може да подадете и по електронен път

e-mail: eo@ombudsman.europa.eu

http://www.ombudsman.europa.eu

 

http://www.fmbudsman.europa.eu/atyorservice/interactiveguide.faces 

Комисия за защита от дискриминация

e-mail: kzd@kzd.bg

http://www.kzd-nondiscrimination.com

http://ravni.bghelsinki.org 

Национално бюро за правна помощ

e-mail: nbpp@nbpp.government.bg

http://www.nbpp.government.bg 

Комисия за защита на личните данни

 

e-mail: kzld@cpdp.bg

http://www.cpdp.bg 

Агенция за хора с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg 

Комисия за защита на потребителите

http://www.kzp.bg

 

 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

Асоциация за европейска интеграция и права на човека

e-mail: huright@mail.bg

http://www.eurorights-bg.org/index.html 

Български адвокати за правата на човека

e-mail: hrlawyer@blhr.org

http://www.blhr.org 

Сдужение „Инициатива за равни възможности”

e-mail: equal_opportunities@abv.bg 

Асоциация „АСУ-ДЕЛФИ”

e-mail: aps@abv.bg 

 

 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

Бюро за съвети на гражданите към Федерацията на потребителите в България

e-mail: fcb@mobikom.com 

 

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

Център за независим живот

e-mail: cil@cil-bg.frg ; infoto@mail.bg

http://www.cil-bg.org/bg/ 

 Фондация „Хоризонти”

e-mail: horizonti@dir.bg 

 

ПОМОЩ И ЗАЩИТА ПРИ МЕДИЦИНСКА НЕБРЕЖНОСТ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

Българска асоциация за закрила на пациентите

 

e-mail: office@patient.bg ; org@patient.bg

http://www.patient.bg 

 

ПОМОЩ НА ЖЕНИ, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

НПО Център „Отворена врата”

e-mail: opendoor_center@hotmail.com

Асоциация „ДЕМЕТРА”

e-mail: demetra@unacs.bg 

Фондация „Български център за джендър изследвания”

http://www.bgrf.org 

Фондация „П.У.Л.С” Перник

www.pulsefoundation.org 

Фондация „Асоциация Анимус”

 0800 186 76

e-mail: dnimus@dnimusassociation.org 

гореща телефонна линия за пострадали от насилие, денонощно, безплатен за всички оператори за цялата страна и чужбина 

 

ПОМОЩ ПРИ ТРАФИК НА ХОРА

 

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

Национална комисия за борба с трафика на хора

http://antitraffic.government.bg 

Безплатни правни консултации

http://lex.bg

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА

Жана Ангелова – www.ala-bg.org

Център за психологична подкрепа

Марина Татарова – www.psy-help.net

Психологически център за развитие Хармония

Събка Дякова-Чехович – www.harmonia-center.com

Рейки инициации

Цветелина Кремакова – www.astroray.hit.bg

Дневен център за деца с увреждания

Нина Гаргова – e-mail: dcdu_plovdiv@abv.bg 

Кабинет по ЕЕГ – биофийдбек тренинг

Мария Нейкова – e-mail: mariia_neikova@abv.bg 

АПОЗ – асоциация на пациентите с онкологични заболявания

Евгения Адърска – www.visa.bg/apoz

Енергийна медицина център

Д-р Мариета Желеваwww.scenar-mj.com