СПОРЕД ЛЕГЕНДАТА

БУДА ПОКАНИЛ ВСИЧКИ ЖИВОТНИ НА НОВАТА ЛУННА ГОДИНА ЗА ДА Я ОТПРАЗНУВАТ. ОТЗОВАЛИ СЕ САМО ДВАНАДЕСЕТ

И ПОРАДИ ПРЕДАНОСТТА ИМ, НАРЕКЪЛ ПО ЕДНА ГОДИНА НА ИМЕТО НА ВСЯКО ЕДНО ОТ ТЯХ.

ХОРАТА РОДЕНИ В ГОДИНАТА С ИМЕТО НА ДАДЕНО ЖИВОТНО, СА ДАРЕНИ СЪС ЗАКРИЛАТА, НО И НРАВА МУ.

 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ Е

ВЪВЕЖДАНЕТО ПРЕЗ 2637 г.пр.н.е В КИТАЙ НА ШЕСТДЕСЕТГОДИШЕН ЦИКЪЛ ЗА ОТЧИТАНЕ

ОТ ИМПЕРАТОРА ХУАН-ДИ (2698 г.пр.н.е – 2597 г.пр.н.е).

 

ПРИНЦИПИ В КИТАЙСКАТА АСТРОЛОГИЯ

НОВАТА ЛУННА ГОДИНА ЗАПОЧВА ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА НА ВТОРОТО НОВОЛУНИЕ СЛЕД

21-ви Декември (зимното слънцестоене) НА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.

ЕДИН ЦИКЪЛ ВКЛЮЧВА ПЕТ ПЕРИОДА ОТ ДВАНАДЕСЕТ „ЗЕМНИ КЛОНА” (ДВАНАДЕСЕТТЕ ЖИВОТНИ, всяко от които отговаря за една година) И ДЕСЕТ „НЕБЕСНИ СТВОЛА” (ПЕТ ЕЛЕМЕНТА, всеки елемент отговаря за две последователни години:

 0 и 1 са с елемент МЕТАЛ – БЯЛ цвят,

2 и 3 са с елемент ВОДА – ЧЕРЕН цвят,

4 и 5 са с елемент ДЪРВО – ЗЕЛЕН цвят,

6 и 7 са с елемент ОГЪН – ЧЕРВЕН цвят,

8 и 9 са с елемент ЗЕМЯ – ЖЪЛТ цвят.

както и ЕНЕРГИИТЕ – мъжка „ЯН”, женска „ИН”, енергията на годината се определя от тази, която притежава животното, отговарящо на годината). ДВАНАДЕСЕТТЕ „ЗЕМНИ КЛОНА” И ДЕСЕТТЕ „НЕБЕСНИ СТВОЛА”,

ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТРАНСФОРМАЦИИТЕ В ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА. 

 

ЕНЕРГИИ – НАМИРАТ СЕ В ДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ

ЯН

Слънце, мъжкото начало, юг, пролет/лято, ден, време, светлина, хоризонтал, надолу и навътре, топло, твърдо, тежко, сухо, малко, цветове – жълт, оранжев, червен, позитивност, дълги вълни, ниска честота, физическа активност, действие .

ИН

Луна, женското начало, север, есен/зима, нощ, пространство, тъмнина, вертикал, нагоре и навън, студено, меко, леко, мокро, голямо, цветове – лилав, син, зелен, негативност, къси вълни, висока честота, умствена активност, съхранение.

 

ЕЛЕМЕНТИ

СЕЗОН

ЕНЕРГИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЪРВО ПРОЛЕТ

от ИН към ЯН

Пораждане, активиране, начало.
ОГЪН ЛЯТО

ЯН

Жизненост, енергия, действие.
ЗЕМЯ КЪСНО ЛЯТО

ЯН=ИН

Умереност, стабилност, сигурност.
МЕТАЛ ЕСЕН

от  ЯН към ИН

Намаляване на активността, затваряне.
ВОДА ЗИМА

ИН

Покой, съхранение, застой.

 

КРЪГОВРАТА В ПРИРОДАТА СПОРЕД ЕЛЕМЕНТИТЕ

ЦИКЪЛ НА ПОРАЖДАНЕ

ЦИКЪЛ НА РАЗРУШАВАНЕ

Дървото подсилва Огъня

Дървото изсмуква Земята

Огънят подхранва Земята

Земята засипва Водата

Земята образува Метала

Водата потушава Огъня

Метала поражда Водата

Огънят разтопява Метала

Водата напоява Дървото

Метала посича Дървото

 

ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ

Елемент

Позитивно влияние

Негативно влияние

Влияние върху природата

Какво се очаква в развитието

Метал

Уникалност, независимост, отговорност, честност, целенасоченост. Ексцентричност, противоречивост, подозрителност, безкомпромисност. Засилена вулканична дейност, опасност от химически и ядрени аварии. Борба за независимост, принудителна смърт на големи групи от хора, открития в областта на химията.

Вода

Чувствителност, интуитивност, добра памет, съпричастност. Склонност към илюзии, истерии, депресии, дълбока ранимост. Наводнения, цунами, корабокрушения, силни снеговалежи и сурова зима. Действия от позиция на силата, стремеж към обединение, открития в областта на медицината.

Дърво

Непринуденост, дружелюбие, комуникативност, толерантност. Нестабилност, своенравност, авантюризъм, разпиляност. Ураганни ветрове, торнадо, самолетни катастрофи, пустинни ветрове. Открития в областта на комуникационните и строителните технологии.

Огън

Жизненост, енергичност, активност, упоритост. Припряност, избухливост, губене на мярка, деспотичност. Пожари обхващащи големи площи, силни горещини, изригване на топли води. Политически преврати, последните ще станат първи, увеличаване на раждаемостта.

Земя

Реализъм, практичност, спокойствие, стабилност. Страх от промени, мудност, мързел, безразличие, закостенялост. Разместване на земните пластове, свързани със силни земетръси. Преразпределяне на територии, големи пътно-транспортни произшествия.

 

ДВАНАДЕСЕТТЕ ЖИВОТНИ – ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЛИЯНИЕ

ЖИВОТНО

елемент енергия

 ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПЛЪХ

Вода – ЯН

 Самостоятелен, винаги в движение, енергичен,   с богато въображение.  Парите и материалните придобивки са приоритет,  интригант, критикар.

ВОЛ 

Земя – ИН

 Ексцентричен, търпелив, верен, чувствен,  методичен с оригинален ум.  Твърдоглав, не познава граници, не понася загуби,  властен, обидчив.

ТИГЪР 

Дърво – ЯН

 Чувствителен, човек на достойнството и честта,  на нестандартните действия.  Не позволява да го ръководят, не зачита  йерархията, опозиционер. 

ЗАЕК  

Дърво – ИН

 Индивидуалист, талантлив, честолюбив,  изтънчен, приятен събеседник.  Подозрителен, трудно допуска другите до себе си,  не се чувства отговорен за близките.

ДРАКОН 

Земя – ЯН

 Интелигентен, отговорен, може да се разчита на  него, широко скроен.  Раздразнителен, робува на скрупули, пълен с идеи,  но не съумява да ги реализира.

ЗМИЯ 

Огън – ИН

 Мъдра, външно спокойна, но страстна, суетна, не води излишни разговори и спорове.  Изключително мнителна, вярва само на себе си,  обсебва партньорите си, преувеличава.

КОН

Огън – ЯН

 Умен, непринуден, знае цената си, сръчен,  весел, умее да се облича и да управлява.  Прекалено самоуверен, открит без чувство за  самосъхранение, егоцентричен, егоист.

КОЗА 

Земя – ИН

 Цени изкуството, удобството, умее да  създава уют, влюбена в природата.  Нерешителна, фантазьор, често мрънкаща,  неорганизирана, капризна.

МАЙМУНА

Метал – ЯН

 Любознателна, изобретателна, с отлична памет,  находчива, проницателна.  Противоречива, саркастична, кариеристка,  самонадеяна, манипулативна.

ПЕТЕЛ 

Метал – ИН

 Предан на работата си мечтател, умее да прави  пари, философ, щастлив.  Показен, обещава повече, отколкото може да  направи или даде, критикуващ. 

КУЧЕ 

Земя – ЯН

 Предан, справедлив, с остър ум, не се стреми  към материални придобивки.

 Дребнав, скептичен, нервен, трудно изразяващ се  и поради това неразбран.

ГЛИГАН

Вода – ИН

 Честен, храбър, самопожертвователен,  добронамерен, услужлив, трудолюбив.  Доверчив до наивност, неуверен при взимане на  решения, словоохотлив.


СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ЗОДИИТЕ
 

УСПЕШНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

СРОДНИ ДУШИ

ТРУДНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КАРМИЧНИ ВРАГОВЕ

ПЛЪХ – ДРАКОНМАЙМУНА

ВОЛ ЗМИЯПЕТЕЛ

ТИГЪР КОНКУЧЕ

ЗАЕК КОЗА – ГЛИГАН

 

 ПЛЪХ – ВОЛ

ТИГЪР – ГЛИГАН

 ЗАЕККУЧЕ

 ДРАКОНПЕТЕЛ

 ЗМИЯМАЙМУНА

 КОНКОЗА

ПЛЪХ – КОН

ВОЛ – КОЗА

ТИГЪР МАЙМУНА

ЗАЕК ПЕТЕЛ

ДРАКОН – КУЧЕ

ЗМИЯ – ГЛИГАН

ПЛЪХ – КОЗА

ВОЛ КОН

ТИГЪРЗМИЯ

ЗАЕКДРАКОН

МАЙМУНА – ГЛИГАН

КУЧЕ ПЕТЕЛ

 

ТРИГОН – успешни взаимоотношения

trigon

 

СРОДНИ ДУШИ

soulmates

 

ОПОЗИЦИЯ – трудни взаимоотношения

oposition

 

КАРМИЧНИ ВРАГОВЕ

 enemies

 

ПЛЪХ – елемент ВОДА – енергия ЯН 

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛЕН

Отзивчив, съобразителен, дискретен.

Парите са приоритет в живота му.

ВОДЕН

Общителен, обмисля ходовете си.

Бохем, склонен към илюзии.

ДЪРВЕН

Естет, държи на яснота в отношенията.

Дълбоко раним и склонен към депресии.

ОГНЕН

Съзидател – деен, целенасочен.

Нетърпелив, изпада в лошо настроение.

ЗЕМЕН

Не рискува, обича реда, сантиментален.

Консервативен, мързелив, неотзивчив.

 

ВОЛ – елемент ЗЕМЯ – енергия ИН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛЕН

Независим, търпелив, лоялен.

Безкомпромисен, недоверчив.

ВОДЕН

Методичен, обича природата, паметлив.

Обидчив, твърдоглав.

ДЪРВЕН

Издръжлив, енергичен, упорит.

Своенравен, разпилян в идеите си.

ОГНЕН

Отговорен, всеотдаен, решителен.

Припрян, избухлив, не познава граници.

ЗЕМЕН

Верен, стабилен, подреден до педантизъм.

Икономическата изгода преди всичко.

 

ТИГЪР – елемент ДЪРВО – енергия ЯН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛЕН

Влиятелен, роден за героични постъпки.

Най-проблемният, защото е конфликтен.

ВОДЕН

Дълбокомислещ, творец, щедър.

Чувствителен до болка, раздаващ се без мярка

ДЪРВЕН

С вроден чар, човек на изкуството.

Живее с размах, независимо от ситуацията.

ОГНЕН

Пробивен, неудържим, роден да ръководи.

Фантазьор, постига целите си на всяка цена.

ЗЕМЕН

Уравновесен, верен, постига стабилност.

Предпазливостта му го води до усамотяване.

 

ЗАЕК – елемент ДЪРВО – енергия ИН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛЕН

Всичко прави със страст, умее да планува.

Презастрахова се до противоречивост.

ВОДЕН

Притежава феноменална памет, изтънчен.

Изкусен съблазнител, не се чувства отговорен.

ДЪРВЕН

Изследовател, с чувство за хумор.

Авантюрист, нестабилен, разпилян.

ОГНЕН

Индивидуалист, притежава силна воля.

Преодолява препятствията с интриги.

ЗЕМЕН

Силно изразено чувство за дълг.

Чувство за вина, стигат до крайности.

 

ДРАКОН – елемент ЗЕМЯ – енергия ЯН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛЕН

Интелигентен, роден с късмет, артистичен.

С високо самочувствие, търсещ публичност.

ВОДЕН

Комуникативен, проницателен, щедър.

Непредсказуем във взимане на решения.

ДЪРВЕН

Сърдечен, обича живота такъв, какъвто е.

Внимание или гений или с психични проблеми.

ОГНЕН

Отворен, сърдечен, с чувство за дълг.

Необуздан, авторитарен, избухлив.

ЗЕМЕН

Отличен организатор, справедлив.

Рязък, прекалено темпераментен.

 

ЗМИЯ – елемент ОГЪН – енергия ИН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛНА

Мистична, упорита, интелигентна.

Неразговорчива, често се заинатява.

ВОДНА

Усърдна, с познания в различни области.

В любовта понякога губи реална представа.

ДЪРВЕНА

Шармантна, вярна, акуратна.

Деспотична, ревнива, лукса я превзема.

ОГНЕНА

Всеотдайна, или Ви приема или не, открита.

Разчита само на себе си, трудно допуска друг.

ЗЕМНА

Добросърдечна, търпелива, трезвомислеща.

Обидчива, на моменти злопаметна.

 

КОН – елемент ОГЪН – енергия ЯН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛЕН

Работи на високи обороти, искрен.

Всичко е възможно да се случи, егоцентрик.

ВОДЕН

Духовит, готов до помогне, точна самооценка.

Нерешителен, непостоянен, раним.

ДЪРВЕН

Надарен, щедър, умен, непринуден.

Често пилее безмислено енергията си.

ОГНЕН

Магнетичен, безгрижен, роден с късмет.

Безразсъден, експлозивен, показен.

ЗЕМЕН

Благоразумен, здраво стъпил на земята.

Прекалено предпазлив, изпуска момента.

 

КОЗА – елемент ЗЕМЯ – енергия ИН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛНА

Амбициозна, уверена, стреми се към хармония.

Изпада в депресивни състояния.

ВОДНА

Дипломатична, чаровна,  обича изкуството.

Егоцентрична, изпитва страх от промени.

ДЪРВЕНА

Щедра, сърдечна, вярва в доброто и чудесата.

Себеотдаваща до наивност, често страда.

ОГНЕНА

Интуитивна, емоционална, обичаща.

Реагира бурно и драматизира всеки проблем.

ЗЕМНА

Отзивчива, вярна, традиционалистка.

Трудно преодолява промените.

 

МАЙМУНА – елемент МЕТАЛ – енергия ЯН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛНА

Трудолюбива, волева, издръжлива.

Противоречива, хитра, нахална.

ВОДНА

Магнетична, знае какво иска, има късмет.

Егоистична, безскрупулна, властна.

ДЪРВЕНА

Любознателна, оптимистка, напредничава.

На моменти разпиляна, може да я подведат.

ОГНЕНА

Практична, предвидлива, жъне успехи.

Шегува се за сметка на другите.

ЗЕМНА

Отговорна, интелигентна, потайна.

По-мудна и на моменти мързелива.


ПЕТЕЛ – елемент МЕТАЛ – енергия ИН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛЕН

Трудолюбив, усърден, планира целенасочено.

Подозрителен, много  педантичен.

ВОДЕН

Точен, умен, перфектен в действията си.

Затворен, необщителен, консервативен.

ДЪРВЕН

Толерантен, спонтанен, идеалист, естет.

Усложнява простите неща, нестабилен.

ОГНЕН

Привлича с надареност, роден ръководител.

Философстващ  пламенно до припряност.

ЗЕМЕН

Роден за работа в колектив, последователен.

Лесно се преуморява физически и психически.

 

КУЧЕ – елемент ЗЕМЯ – енергия ЯН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛНО

Помагащ, съчувстващ, отдаден на кауза.

Утопист, прекалено раздаващ се.

ВОДНО

Дипломат, познавач на човешката природа.

Песимист, непоказващ чувствата си.

ДЪРВЕНО

Верен приятел, партньор с чувство за хумор.

Предан до самоотрицание, скромен.

ОГНЕНО

Справедлив, предан, артистичен с остър ум.

Критикува с повод и без повод.

ЗЕМНО

Роден за семейство и деца, реалист.

Избягва компании и струпвания на хора.

 

 ГЛИГАН – елемент ВОДА – енергия ИН

СТИХИЯ

ПОЗИТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕГАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТАЛНО

Дискретен, предприемчив, верен приятел.

Отстъпчив дори, когато е прав.

ВОДНО

Толерантен, чувствителен, галантен.

Резервиран, злоупотребяват с доверието й.

ДЪРВЕНО

Лъчезарен, общителен, обичащ забавленията.

Безразборни връзки, обърква се в оправдания.

ОГНЕНО

Добронамерен, обичащ, напорист.

Авантюрист, колебае се м/у дълг и желания.

ЗЕМНО

Интерес към храна, семейство, приятели.

Склонен към затлъстяване и апатия.