Всеки може сам да изчисли пътя на живота от рождената си дата, израза от имената си и личната година.

Необходими са Ви лист, химикал и след две математически операции, ще разберете какво Ви очаква.

Примера, който е даден е с произволно избрани имена и дата на раждане   

primer

alphabet

Лична година 

Изчислява се по следния начин – датата плюс месеца на раждане, плюс настоящата година. Личната година започва от рождения ден на настоящата година до рождения ден на следващата година.

 В показания пример – 4+7=11  1+1+2+0+1+3=8   

От 4.VІІ.2013 до 4.VІІ.2014 тази личност е в лична година 8.

От 4.VІІ.2012 до 4.VІІ.2013 лицето е в лична година 7  ->  4+7=11   1+1+2+0+1+2=7 

 

ИЗРАЗ
получава се от сбора на цифрите отговарящи на буквите
в трите ни имена
ПОКАЗВА
какво трябва да направим в този живот, независимо от желанията ни,
сферата на благоприятните възможности за реализацията ни,
за да сме полезни на себе си и обществото
ЕДИНИЦАДа се научим да поемаме отговорност и преодоляваме трудностите чрез разум.
Самостоятелен бизнес, търговски представител, програмист.
ДВОЙКАДа се научим да работим в колектив. Професии в областта на медицината, биологията, химията, археологията.
ТРОЙКАДа се научим да ценим и малките успехи в живота. Професии свързани с пътуване, туризъм,
усъвършенстване на технологии, търговия.
ЧЕТВОРКАДа се научим на прецизност в професията. Професии свързани с
конструиране, техника, строг ред и дисциплина, спорт.
ПЕТИЦАДа се научим да комуникираме с другите. Професии свързани с
преподаване, научна и административна дейност, журналистика и реклама.
ШЕСТИЦАДа се научим на безкористност, човеколюбие, безпристрастност. Професии свързани с
изкуство, дизайн, художествена гимнастика, поезия, психология.
СЕДМИЦАДа се научим да анализираме. Професии свързани с точна изработка – гравьор, скулптор, градинар, хирург.
ОСМИЦАДа се научим на взискателност, целеустременост, постоянство.
Професии свързани с риск – криминалист, съдебен медик, траурен агент, банкер, медиум.
ДЕВЕТКАДа се научим на състрадание, толерантност, благотворителност. Професии свързани с нетрадиционно мислене чрез духовно израстване – пионери във всяка една област,
хора, които променят разбиранията ни за света и човечеството.

 

ПЪТ НА ЖИВОТА
получава се от сбора на цифрите
в рождената дата
РАЗКРИВА
какви сме в действителност, призванието, дарбите, способностите ни,
това което не може да ни бъде отнето
ЕДИНИЦАРодени лидери, независими, ученолюбиви, борбени.
ДВОЙКАЕмоционални, миролюбиви, искрени, придържащи се към фактите.
ТРОЙКАЛичност дарена с въображение, оптимизъм, остроумие, артистичност, трудолюбие.
ЧЕТВОРКАСъсредоточени, традиционалисти, методични, практични, консервативни.
ПЕТИЦАНаходчиви, прогресивни, свободолюбиви, дейни, импулсивни, нетърпеливи.
ШЕСТИЦАЛюбвеобилни, откровени, умеят да създадат уют и хармония, търпеливи, ведри.
СЕДМИЦАГорди, уязвими, обаятелни, ерудирани, подозрителни, упорити.
ОСМИЦАНаблюдателни, компетентни, честни, самонадеяни, агресивни.
ДЕВЕТКАВсеотдайни, мъдри, интуитивни, индивидуалисти, пристрастени, магнетични.

 

Лични години  

 

лична година 1

лична година 2

лична година 3

лична година 4

лична година 5

лична година 6

лична година 7

лична година 8

лична година 9