РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА,

РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2021 година

РЕШЕНИЕ № 936 от 17 декември 2020 година на министерския съвет

Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България.

Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител,

служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от

платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

  

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

ПРАЗНИК

АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА СВЕТА ЦЪРКВА

6 януари –  Рождество Христово 

28 март –  Цветница

 4 април – Възкресение Христово

11 юли Преображение Господне

15 август Успение Богородично

12 септември Кръстовден

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА

5 април – вторият ден от Великден

29 юни – денят на Светите апостоли Петър и Павел

1 ноември – деня на Вси Светии

8 декември – непорочното зачатие на Света Богородица

РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩНОСТ

НА ЕВРЕИТЕ

29 март – Песах

17 и 18 май Шавуот

7 и 8 септември – Рош Ашана

16 септември – Йом Кипур

МЮСЮЛМАНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

12, 13, 14 май – Рамазан байрам

20 и 21юли – Курбан байрам 

17 октомври – Рождението на Мохамед

ОБЩЕСТВО „БЯЛО БРАТСТВО”

22 март – Ден на пролетното равноденствие

12 юли – рождението на Учителя Петър Дънов 

19, 20, 21 август – Съборните дни 

27 декември  – Денят на кончината на Учителя 

Последователите на

ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

Имат на разположение шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

БАХАЙСКА ОБЩНОСТ

20 март – Ноу-Руз (Бахайска Нова година)

20 април – Резван

23 май – обявяване мисията на Баб

28 май – Възнесението на Бахаулла

9 юли – Мъченическата смърт на Баб

7 ноември – Рождението на Бахаулла

ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ

28 март – Гаура Пурнима 

21 април – Рама Навами 

25 май – Нарасимха Чатурдаши

30 август – Кришна Джанмаштами

18 септември – Ратха Ятра

БУДИСТКА ОБЩНОСТ

12 февруари – Будистка Нова година 

8 април – Денят на Буда

24 юли – Денят Дхарма

8 декември – Денят Бодхи

ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА

26 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирвана на Буда Шакямуни)

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА

27 март – Възпоминанието за смъртта на Исус Христос

ЗА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ

31 октомври – ден на Реформацията