РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА,

РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2022 година

РЕШЕНИЕ № 936 от 17 декември 2020 година на министерския съвет

Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България.

Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител,

служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от

платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

  

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

ПРАЗНИК

АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА СВЕТА ЦЪРКВА

 

6 януари –  Рождество Христово 

17 април – Възкресение Христово

26 май Възнесение Господне

5 юни  Петдесетница

24 юли Преображение Господне

14 август Успение Богородично

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА

 

18 април – вторият ден от Великден

29 юни – денят на Светите апостоли Петър и Павел

1 ноември – денят на Вси Светии

8 декември – непорочното зачатие на Света Богородица

РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩНОСТ

НА ЕВРЕИТЕ

22 април – Песах

6 юни  Шавуот

26 и 27 септември – Рош Ашана

5 октомври – Йом Кипур

10 октомври – Сукот

МЮСЮЛМАНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

2, 3, 4 май – Рамазан байрам

8 юли – Курбан байрам 

7 октомври – Рождението на Мохамед

ОБЩЕСТВО „БЯЛО БРАТСТВО”

22 март – Ден на пролетното равноденствие

12 юли – рождението на Учителя Петър Дънов 

19, 20, 21 август – Съборни дни 

27 декември  – Денят на кончината на Учителя

Последователите на

ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

Имат на разположение шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

БАХАЙСКА ОБЩНОСТ

21 март – Ноу-Руз (Бахайска Нова година)

21 април – Резван

24 май – обявяване мисията на Баб

29 май – Възнесението на Бахаулла

10 юли – Мъченическата смърт на Баб

27 октомври – Рождението на Бахаулла

ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ

18 март – Гаура Пурнима 

10 април – Рама Навами 

15 май – Нарасимха Чатурдаши

19 август – Кришна Джанмаштами

17 септември – Ратха Ятра

БУДИСТКА ОБЩНОСТ

12 февруари – Будистка Нова година 

8 април – Денят на Буда

24 юли – Денят Дхарма

8 декември – Денят Бодхи

ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА

16 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни)

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА

15 април – Възпоминание за смъртта на Исус Христос

ЗА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ

31 октомври – ден на Реформацията