strelec

 

СТРЕЛЕЦ – 22.ХІ.2022 от 09:20 часа

 

Година, в която трябва да обърнете внимание на себе си, особено здравето. Проблеми свързани с дихателна и храносмилателна система. Предстои ви покупка на имот или превозно средство, не надхвърляйте възможностите си, избягвайте да взимате големи кредити. В професионален план израстване, постигане на целите. Партньорските взаимоотношения са спокойни, предстои ви екскурзия. Децата ще ви радват с успехите си.