Колодата Таро се състои от 78 карти (аркани):

Мажорни (големи) – 22 карти и Минорни (малки) – 56 карти, които се състоят от две части – Дворцови – 16 карти и Ключови – 40 карти.

При арканите Таро се работи само със септенера (Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн) според поредността на планетите в „Звездата на маговете” по часовниковата стрелка – Марс, Слънце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, те са разположени в зодиакалния кръг.

Характерът на даден аркан се определя от: астрологическата, нумерологическата и буквената характеристика, на които отговаря.

Отговорът на въпроса как ще се развие дадена ситуация, както и цветовото оформяне на аркана се определят от: пътя, свързващ две сфирот и планетарните господари на сфирот.

 

Мажорните аркани се свързват с 22-те букви на азбуката на иврит и пътищата от 11-и до 32-ри.

Минорните аркани представляват четирите свята от Дървото на живота и четирите стихии:

    Жезли – първи свят, стихия Огън ;

    Чаши – втори свят, стихия Вода;

    Мечове – трети свят, стихия Въздух ;

    Пентакли – четвърти свят, стихия Земя.

 

Минорните аркани са разделени на две групи:

 Дворцови: представляват невидимите връзки между десетте сфирот, 16те скрити пътя от 33-и до 48-и. 4 Кралици, 4 Крале, 4 Рицари, 4 Пажове.

Дворцовите аркани се разпределят в Дървото на живота по следния начин:

    Мечове – от сфира „Корона”, стихия Въздух ;

    Жезли – от сфира „Мъдрост”, стихия Огън ;

    Чаши – от сфира „Разум”, стихия Вода;

    Пентакли – от сфира „Милосърдие” и от сфира „Героизъм”, стихия Земя.

Рицарите се свързват с втора сфира, първи свят, стихия Огън, който отговаря на волята;

Кралиците се свързват с трета сфира, втори свят, стихия Вода, която отговаря на емоцията;

Кралете се свързват с шеста сфира, трети свят, стихия Въздух, който отговаря на интелекта;

Пажовете се свързват с десета сфира, четвърти свят, стихия Земя, която отговаря на чувствата.

Ключови: се свързват с десетте сфирот, явяващи се пътищата от първи до десети и четирите стихии по десет карти всяка, представена от Асо до 10.

Важно! Френската школа по Таро с представители Елифас Леви, Кьорчер, Папюс свързва буква алеф א с аркан І „Магьосникът”.

Английската школа с представители Мадърс, Кейс, Артър Уайт, Кроули свързва буква алеф א с аркан 0 „Глупакът”. Освен това Кроули има три карти за І „Магьосникът”: едната символизира разума и интелекта, втората – сексуалната сила, третата – личност, която може да влияе върху съдбата.

Според френската школа и Артър Уайт  – аркан 0 „Глупакът” трябва да е между арканите ХХ „Страшният съд” и ХХІ „Светът”. Според английската школа – аркан 0 „Глупакът” е първата карта в колодата.

Единствено Кроули от тази школа на аркан „Силата” запазва буква тет ט, но номерира картата с ХІ, а на аркан  „Справедливостта” запазва буква лямед ל, но номерира картата с VІІІ.

Различията се получават от гледните точки на авторите за развитието на духа в системата „Дървото на живота” и характеристиката на числата според Питагор и Кабала.