Моят съвет е, който иска да се запознае по-подробно с кабалистичната система, да прочете книгите на Международната академия по Кабалà, с автор рав Михаел Лайтман, които вече ги има и на българския литературен пазар. Аз ще ви запозная с кабалистичната система дотолкова, доколкото окултистите са свързали картите Таро с нея.

Дървото на живота (   עץ החיים, от иврит „ец а-хаим”) е разделено на:

  • четири свята;
  • три стълба;
  • десет сфирòт (номерации);
  • двадесет и два канала, представляващи буквите на иврит. 

dyrvo-na-jivota

Четирите свята представляват и нивата на растежа. От сфира Корона енергията струи и се материализира в сфира Земно царство. Преминаването от по-висш към по-нисш свят кабалистите наричат пропадане. В един момент от живота си всеки от нас е почувствал, проумял, че само материалното благосъстояние не е достатъчно. Подсъзнателно се стремим към нещо, от което да се почувстваме истински щастливи от цялата си душа и сърце. Така от материалното съществуване в Земното царство до Короната чрез духовно израстване енергията ни издига към първоизточника.

От по-нисш към по-висш свят преминаването е като преодоляване на бариера  – възможно единствено със и чрез любов. Всеки от нас е задавал въпроса: „Колко ме обичаш?”. Децата дават най-бързия и според мен най-верния отговор, а именно „От земята до небето”. Те нямат понятие от величини, но това в представите им е най-много и още максималното, което може да се желае и е някъде там, в безкрайността, откъдето сме дошли.

Четирите свята според Кабала се свързват с непроизносимото име на Бога (боговете) – тетраграмматона יהוה йод, (х)ей, вав, (х)ей.

י

Първият е Благородство, излъчване (אצילות –  Ацилют), свят на Архетипи. Свързва се със стихия огън  и буква йод (י). Този свят е началото, чистият Дух, божественото царство, от корените на които се пораждат другите три свята. Към него принадлежи първа сфира:

І Корона (כתר   кèтер)

ה

Вторият е Сътворение (בריאה – Бриà), свят на Архангели. Свързва се със стихия вода  и буква (х)ей (ה). Този свят е интелектът, творческото начало. Към него принадлежи втора сфира:

ІІ Мъдрост (חכמה – хохмà)

ו

Третият е Създаване (יצירה – Иецирà), свят на Ангели. Свързва се със стихия въздух   и буква вав (ו). Този свят е на формата. Към него принадлежи трета сфира:

ІІІ Разум (בינה – бинà)

ה

Четвъртият е Действие (עשיה – Асиà), свят на Материята. Свързва се със стихия земя  и буква (х)ей (ה).  Този свят е на физическата вселена и материята като усещане. Към него принадлежат от четвърта до десета сфирот:

ІV

Милосърдие (חסד – хèсед)

V

Героизъм, мъжество (גבורה – гвурà)

Красота (תפארת – тифèрет)

VІІ

Победа, вечност (נצח  нèцах)

VІІІ

Слава, признание (הוד  (х)од)

ІХ

Същност, фундамент (יסוד  иесòд)

Х

Земното царство (מלכות – малькýт)

 

Според Самюел Лидел Макгрегър Мадърс разпределението на сфирот в дървото на живота:

Първи свят

Излъчване

І Корона, ІІ Мъдрост

Втори свят

Сътворение

ІІІ Разум

Трети свят

Създаване

ІV Милосърдие, V Героизъм, VІ Красота,VІІ Победа, VІІІ Слава, ІХ

Четвърти свят

Действие

Х Земно царство

 

В духа на Ордена „Златна зора” Чик и Сандра Сисеро (Chic and Sandra Tabatha Cicero) излагат мнението си за разпределението на сфирот в четирите свята. Книгата им „Ритуално Таро на Златната зора” я има и на българския литературен пазар.

Първи свят

Излъчване

І Корона, ІІ Мъдрост, ІІІ Разум

Втори свят

Сътворение

ІV Милосърдие, V Героизъм, VІ Красота

Трети свят

Създаване

VІІ Победа, VІІІ Слава, ІХ Същност

Четвърти свят

Действие

Х Земно царство

 

Трите стълба представляват трите вертикални линии (колони), по които са разположени сфирот.

  • Десен стълб на Милосърдието силата. Свързва се с положителната активна мъжка енергия и белия цвят. Към него принадлежат сфирот:

ІІ Мъдрост (חכמה – хохмà)

ІV Милосърдие (חסד – хèсед)

VІІ Победа, вечност (נצח нèцах)

 

  • Ляв стълб на Строгостта формата. Свързва се с отрицателната пасивна женска енергия и черния цвят. Към него принадлежат сфирот:

ІІІ Разум (בינה – бинà)

V Героизъм, мъжество (גבורה – гвурà)

VІІІ Слава, признание (הוד (х)од)

 

  • Централен стълб на Равновесието благостта. Свързва се с неутралността, с пътя на посвещението. Към него принадлежат сфирот:

І Корона (כתר кèтер)

Красота (תפארת – тифèрет)

ІХ Същност, фундамент (יסוד иесòд)

Х Земно царство (מלכות малькýт)

 

Десетте сфирот (ספירות от иврит „номерации”, глаголът е „лиспор” לספור „броя”), са символи на десетте еманации на абсолюта (скрития Бог, създателя). Чрез тях обикновеният човек се докосва до невидимия свят и се стреми да се слее с божественото.

 

Десет сфирот и една невидима (наречена дат), разположена между   ІІ-ра и ІІІ-та сфира, в средния стълб. Тази сфира не е номерирана. На нея отговаря светлолилавият цвят. Тя се свързва със знанието, придобито от всеки един. Свързва се с мнението, изградено на базата на познанията. Тази неномерирана сфира има двояк смисъл: от една страна, дат (דת религия) е свързана със съобразяване и подчинение на строги канони, догми; от друга страна дàат (דעת знание, мнение) е чрез познание да се извисим до истината. При използване на гематрията полученият цифров сбор на дат е 8, тъй като буква далет (ד) отговаря на 4, буква тав (ת) – на 400, следователно 4+400 = 404   4+0+4 = 8. Цифровият сбор на дàат е 6, тъй като буква далет (ד) отговаря на 4, буква айн (ע) – на 70, буква тав (ת) – на 400, следователно 4+70+400 = 474      4+7+4 = 15     1+5 = 6.

 

При дат получихме сбор 8. Осма сфира се свързва с величината на признанието, славата, които получава човек според величината на победата, постигната чрез проявения от него героизъм, тъй като осма сфира е отражение на пета сфира (героизъм).

При дàат получихме сбор 6. Шеста сфира се свързва с красотата от хармонията на личността като равновесие на възприемчивостта й (това, което е проумяно, осъзнато и прието).

От нивото на сфира дат започва „пропадането” от висшите към нисшите светове. Сфира дàат е ключа към съзнанието чрез осъзнаване.

 

Кабалистите изказват една сентенция: „Заради религия ще се пролива кръв”. Ще попитате защо. Обяснението е следното: думата „религия” (דת – дат) и думата „кръв” (דם – дам) имат един и същи цифров сбор – осем. Ако човек няма познание, той би се подчинил пряко на догмите и би бил готов да пролива кръвта си, а също и кръвта на другите, в името на тези догми. Само човек със знания, мъдрост и хармония със самия себе си и със света не би тръгнал на такова унищожение чрез самоунищожение.

 

Двадесет и два канала, представляващи буквите на иврит.

Буквите в азбуката на иврит са двадесет и две. Те се явяват каналите, които свързват десетте сфирот. Те са  разделени на три групи. Всяка буква според числото, на което отговаря и същността си, определя характера на аркана, към който се отнася.

 

Три букви майки, които се свързват със стихиите и принципите на сътворението са:

Буква

Отговаря

Означава

Същност

   א     алеф

Въздух

бик

начало

מ    мем Вода

вода

съзидание

ש    шин Огън 

зъб

духа на Бога

Седем двойни букви, защото отговарят за две противоположни качества. Те се свързват с посоките в света и планетите (има различни и противоречиви мнения):

Буква

Положително

Отрицателно

Отговаря Означава
ב    бет живот смърт  Горе     над дом
 ג     гимель мир война  Долу    под камила
 ד    дàлет мъдрост глупост  Изток  пред врата
 כ    каф богатство бедност  Запад   зад длан
 פ    пей привличане отблъскване  Север   ляво уста
 ר    реш плодородие безплодие  Юг      дясно глава
 ת    тав господство робство  Център център

 

Буква Кабала Таро Кьорчер

Маер

Калиш Същност
 ב  бет

Сатурн

Меркурий

Слънце

Марс

Луна

хранилище
 ג  гимель

Юпитер

Луна

Венера

Юпитер

Марс

остават следи
 ד  далет

Марс

Венера

Меркурий

Сатурн

Слънце

преминаване
 כ  каф

Слънце

Юпитер

Луна

Луна

Венера

получаване
 פ  пей

Венера

Марс

Сатурн

Меркурий

Меркурий

проход
 ר  реш

Меркурий

Слънце

Юпитер

Венера

Сатурн

принцип
 ת  тав

Луна

Сатурн

Марс

Слънце

Юпитер

символ

Дванадесет прости букви, които се свързват с дванадесетте зодиакални знака:

Буква Отговаря Означава Същност
ה    (х)ей Овен           прозорец желание
   ו     вав Телец          пирон съюз
   ז     зàин Близнаци   оръжие оплождане
  ח     хет Рак                ограда статичност
  ט     тет Лъв               змия женска енергия
  י      йод Дева              ръка постоянство
  ל     лямед Везни           камшик наказание
  נ     нун Скорпион риба видове живот
  ס    сàмех Стрелец       опора завършен цикъл
  ע    айн Козирог      око възприемане
  צ    цàди Водолей       въдица ловуване
  ק    куф Риби              тила тайна

 

Име АстрологияЦвятЗначение
1Корона
кèтер
ר כ ת
въздух
Ослепително-бялИстина, любов, принцип, началото на всичко.
2Мъдрост
хохмà
ח כ מ ה
зодиакътнебесно-гълъбовАктивност, въздействие, воля, бъдеще, мъжкото начало.
3Разум
бинà
ב י נ ה
СатурнчеренУм, расъждение, разбиране, закон, приемане, женското начало.
4Мило сърдие
хèсед
ח ס ד
Юпитер
синДоброта, щедрост, опрощаване, обучаване, отдаване на любов, енергия.
5Героизъм
гвурà
ר ה ב ו ג
МарсчервенПравосъдие, възмездие, правило, формиране на личността, традиция.
6Красота
тифèрет
ת פ א ר ת
СлънцежълтРавновесие между мисли и действия. Душевна хармония, след правилен избор.
7Победа,
Вечност
нèцах
נ צ ח
ВенеразеленДуховното по-силно от материалното. Йерархия, успех след правилен избор.
8Слава,
признание
(х)од
ה ו ד
МеркурийоранжевТриумф, награда, заслужена почивка. Величината на славата е колкото на извоюваната победа.
9Същност
Фундамент
иесòд
י ס ו ד
ЛуналилавКонструиране, формиране, матрицата. Отражение на сфира VІ. Общата схема на еволюцията.
10Земно
царство
малькýт
מ ל כ ו ת
земя
червен, зелен, син, черенРелност, конкретност, плътност, материално проявление, общество, факт, действителността.