ТАРО – ПРЕДСКАЗАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Предсказателна система „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА”

Подреждането е със 78-те аркана

Важно! Задава се конкретен въпрос. Картите се разбъркват, разделят се (без значение с коя ръка) и горната част от тестето, която е в ръката ви, се обръща, така че картата е към вас с лице. Тази карта е първа и се слага на позиция първа. Поред се поставя всяка следваща карта на позиция втора, на трета и така до последната десета позиция, както е схемата на дървото на живота. Останалата група карти от тестето върху масата не се ползват.

Позиции и какво означават:

1. Корона – Каква е ситуацията в момента.

 2. Мъдрост – Възможностите на питащия в тази ситуация.

 3. Разум – обкръжението на питащия.

 4. Милосърдие – какво ще помогне за разрешаване на въпроса.

 5. Героизъм – какво пречи за разрешаване на въпроса.

 6. Красота – от какво не може да се възползва питащият.

 7. Победа – какво да очаква питащият в близко бъдеще, ако не може да вземе решение и не предприеме действия.

 8. Слава – какво да очаква питащият в далечно бъдеще, ако не е взел решение.

 9. Същност – какво да очаква питащия в близко бъдеще, ако се съобрази с условията на 4, 5, 6 позиция.

 10. Земно царство – какво да очаква питащия в далечно бъдеще, ако се е съобразил с 9 позиция.

 

 

Предсказателна система „АЗ и ТИ”

Подреждането е със 78-те аркана

Важно! Независимо питащият от какъв пол е, отдясно винаги се поставя картата за мъжа, а отляво – за жената. Ако питащият е от женски пол, първата карта се поставя отляво. Ако питащият е от мъжки пол, първата карта се поставя отдясно. Картите се разбъркват, разделят се (без значение с коя ръка) и горната част от тестето, която е в ръката ви, се обръща така, че картата е с лице към вас. Тази карта е първа и се слага на позиция първа. Поред се поставя всяка следваща карта на позиция втора, на трета и така до последната девета позиция. Разчитането на картите е на три нива:

 първо ниво – минало (развитие на връзката до момента)

 второ ниво – сегашно (развитие на връзката в момента)

 трето ниво – бъдеще (развитие на връзката след време)

 

Ако питащият е от мъжки пол:

показва ляв стълб развитие десен стълб
минало

отношението ѝ 

към вас е било

каква е била

връзката в началото

отношението ви

към нея е било

сегашно

отношението ѝ

 в момента към вас

каква е

връзката в действителност

отношението ви

към нея в момента

бъдеще

какво можете

да очаквате от нея

какво ще е развитието

на връзката ви

какво можете

да ѝ предложите

 

Ако питащият е от женски пол:

показва ляв стълб развитие десен стълб
минало

отношението ви

към него е било

каква е била връзката в началото

отношението му към вас

е било

сегашно

отношението ви

към него в момента

каква е

връзката в действителност

отношението му към вас

в момента

бъдеще

какво можете

да му предложите

какво ще е развитието на връзката ви

какво можете

да очаквате от него

 

Предсказателна система „КЕЛТСКИ КРЪСТ”

Подреждането е със 78-те аркана

 

Картите се разбъркват, разделят се и горната част, която е в ръката ви, се слага под тази, останала на масата. Така най-горната карта от останалата на масата част от тестето карти се явява първа (тя е с гръб към вас) и се поставя на първа позиция, втората карта се поставя на втора позиция, третата карта – на трета позиция, и така до последната десета позиция.

Картата на втора позиция се поставя под тази на първа позиция. На графиката е показано с числото 1 във вертикална позиция, а с числото 2 – под нея, в хоризонтална позиция.

Позиции и какво означават

taro-pozicii

 

1. Ситуацията сега.

2. Какво и как оказва влияние.

3. Ума ви се стреми към.

4. Сърцето ви се стреми към.

5. Причината да се стигне до тук.

6. Какво ви очаква в близко бъдеще.

7. Как вие виждате ситуацията.

8. Обкръжението ви.

9. Страховете и надеждите ви.

10. Какво ви очаква в далечно бъдеще.

 

 

Предсказателна система „ПОДКОВА”

Подреждането е със 78-те аркана

Важно! Не се задава конкретен въпрос. Отговаря на общото състояние на питащия. Картите се разбъркват, разделят се (без значение с коя ръка) и горната част от тестето, която е в ръката ви, се обръща така, че картата е с лице към вас. Тази карта е първа и се слага на позиция първа. Поред се поставя всяка следваща карта на позиция втора, на трета и така до последната седма позиция. Картите се подреждат под формата на подкова. Останалата група карти от тестето на масата не се ползват.

taro-podkova

Позиции и какво означават:

1. Какво се е случило в миналото на питащия.

2. Какво се случва сега.

3. Какво предстои на питащия в бъдеще.

4. Какво е най-важно на настоящия етап от живота на питащия.

5. Какво интересува питащия сега.

6. Какви пречки съществуват за питащия.

7. Каква помощ може да очаква питащият.

 

 

Предсказателна система „ТЕТРАГРАММАТОН” –  יהוה

Подреждането е с мажорните аркани

Картите се разбъркват, разделят се и горната част от тестето, която е в ръката ви, се слага под тази, която е  останала на масата. Така най-горната карта от останалата върху масата от тестето се явява първа (тя е с гръб към вас) и се поставя на първа позиция,  втората карта на втора позиция, третата карта – на трета позиция, четвъртата карта – на четвърта позиция.

 

ה

ו

ה

י

4

3

2

1

Показва какво

наистина ще се случи.

Показва какво ще помогне

за разрешаване на ситуацията.

Показва какво иска, желае питащият да направи.

Показва каква е

ситуацията в момента.