1.ІV.1923 г. с. Манастир, Смолянско – 2.ХІІ.2010 г., Пловдив.

Занимава се с изследвания в областта на етнографията. Работи като металург.

Заедно с Иван Джелепов са първите съвременни популиризатори на целия Ситовски скален комплекс.

Написва  през 2007 г. „Пътеписи”, „Дичовският род, с. Манастир”, „Писма от  Николай Хайтов до Славчо Дичев”.