МИНЕРАЛИ ОТ ГРУПАТА НА ГРАНАТИТЕ

ПОДКЛАС ОРТОСИЛИКАТИ – БЛАГОРОДНИ

ГРАНАТ    Granatus

семена на гранатово дърво – нар

(в превод от латински език)

 Наброяват около 20 разновидности, по-разпространени са:

*Пиралспитите (алуминиеви гранати) – пироп, алмандин, спесартин

        *Уграндитите (калциеви гранати) – уваровит, гросулар, андрадит

 

НАИМЕНОВАНИЕ

зодиакален знак

лунен ден

ИЗОБРАЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

зодиакален знак

лунен ден

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПИРОП

 

A

 

 14-ти

granat

УВАРОВИТ

 

 J

 

 7-ми, 12-ти

uvarovit

РОДОЛИТ

разновидност на гранат пироп

(Mg,Fe)3Al2(SiO4)3

 

F

 

14-ти

rodolit

ГРОСУЛАР

Ribes grossularis

Цариградско грозде

(от латински език)

Са3Аl2(SiO4)3

 

D

 

9-ти 

grosular

АЛМАНДИН

3Аl2(SiO4)3

 

 C I

 

 1-ви, 28-ми

 

granat_almandin

АНДРАДИТ

Са32(SiO4)3

 

H K

 

 23-ти

 

andradit

СПЕСАРТИН

Πυρωπό - огнено око

(от гръцки език)

Мn3Аl2(SiO4)3

 

E

 

 18-ти

granit_spesartin

ДЕМАНТОИД

разновидност на гранат андрадит

Са3Аl2(SiO4)3

 

G

 

 19-ти

demantoid